Pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 6. martam izteikt viedokli par 20 koku ciršanas ieceri saistībā ar plānoto auto stāvlaukuma būvniecību Jūras ielā 16 un 18, Dzirnavu ielā 3 un 6.

Projekta "Jūras ielas rekonstrukcija  un autostāvvietas būvniecība Liepājā” īstenošanai izcērtamo koku skaits ir 20, no tiem 13 bērzi, četras robīnijas, zirgkastaņa, vītols un ieva, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde.

Tāpat projekts paredz teritoriju papildināt ar jauniem koku stādījumiem: Jūras ielu no auto stāvlaukuma nodalot ar Holandes liepu rindu, iestādot 10 liepu dižstādus, kā arī ainaviskās grupās izvietojot 15 kalnu priedes, trīs Holandes gobas, sešas parka rozes un četrus forsītiju krūmus.

Ar izstrādāto projektu un izcirst paredzētajiem kokiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv un Liepājas domes 1. stāva foajē.

Iedzīvotāji rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus, aizpildot aptaujas lapas, var sūtīt pa pastu uz Liepājas domi vai klātienē aizpildīt Apmeklētāju pieņemšanas centrā, kā arī aptaujas anketu var aizpildīt elektroniski

Pēc publiskās apspriešanas Vides un veselības daļa apkopos apspriešanas rezultātus un sagatavos ziņojumu Apstādījumu uzraudzības komisijai, saskaņā ar kuru komisija pieņems galīgo lēmumu.

Pirms SIA "BM Projekts” izstrādāja labiekārtojuma plānu objektā "Jūras ielas rekonstrukcija un autostāvvietas būvniecība Liepājā”, tika veikta teritorijā augošo koku inventarizācija. Secināts, ka teritorijā aug deviņas koku sugas, pavisam 49 koki. Par ļoti vērtīgiem atzīti deviņi koki un visi tiek saglabāti. 32 koki kvalificēti kā vērtīgi ar norādēm uz koka stāvokli: labs, gandrīz labs vai ar problēmām, bet astoņi koki ir atzīti par mazvērtīgiem. Interesenti ar koku novērtējumu var iepazīties Vides un veselības daļā.

Papildu informāciju par plānoto koku ciršanas ieceri saistībā ar auto stāvlaukuma būvniecību varat saņemt Vides un veselības daļā, zvanot pa tālruni 63404744 vai rakstot uz e-pastu: alda.damberga@dome.liepaja.lv