Pāvilostas pelēkās kāpas aizstāvji 26.oktobrī aicina uz dabas lieguma „Pāvilostas pelēkā kāpa” piecu gadu jubilejas pasākumiem.

Tie sāksies pulksten 11.30 ar talku dabas liegumā.

No lieguma teritorijas tiks iznesti Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku iepriekš izcirstie koki. Darba cimdus izsniegs Dabas aizsardzības pārvalde.

Pēc tam Pāvilostas kultūras namā pulksten 14.30 talcinieku pusdienas – jubilejas zupa (līdzi jāņem savas bļodiņas un karotes, lai izvairītos no vides piesārņošanas ar vienreizlietojamiem traukiem).

Pulksten 15.00 tiks atklātas izstādes un notiks koncerts. Vācijas vēstniecība dāvā izstādi „Nepabeigtā ainava” par bijušo Aizliegto zonu. Svinīgajā atklāšanas ceremonijā apmeklētājus uzrunās Vācijas vēstniecības 1.sekretāre Vibke Brahe.

Pāvilostas vidusskolas izstādē vizuālās mākslas pasniedzējs mākslinieks Andrais Paipa piedāvās skatītājiem savu audzēkņu redzējumu par pelēko Pelēkajā kāpā. Sākumskolas skolotāji rādīs savu audzēkņu radošās prasmes.

Koncertu sniegs vokālā grupa „Framest”, kuras pirmā uzstāšanās bija Pelēkajai kāpai veltītajā dievkalpojumā Rīgas Domā 2005.gada 25.aprīlī, Pāvilostas bērnu dārza dejotāji L.Eihvaldes vadībā, kuri ar savu uzstāšanos pilnveidoja tikšanos ar Vides ministru 2008.gada 29.martā, un citi ar Pelēkās kāpas aizsardzību saistīti mākslinieki.

Skanēs arī fragmenti no 9.-12.klašu skolēnu esejām par kāpu.

Jubilejas pasākumus rīko Pāvilostas pelēkās kāpas aizstāvju grupa kopā ar biedrību „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” un Pāvilostas vidusskolu.