Līdz ar jauno atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kas stājās spēkā pērnā gada nogalē, Liepāja ieguvusi arī jaunākās un efektīvākās automašīnas, kādas šobrīd šajā nozarē ir.

Atkritumu apsaimniekošanu centrā un dienvidu daļā "Vides pakalpojumu grupa" nodrošina ar četrām glītām un pilnīgi jaunām "Scania" automašīnām. Tās nomainīja sākotnējo autoparku, no kura Liepājā palika tikai rezerves automašīna.

Jaunās automašīnas ir mūsdienīgas, glītas un videi drošas. Tās ir daudz klusāks un ar tām ir vieglāk "izgrozīties" šauros pagalmos un ielās. Jaunās automašīnas patērē būtiski mazāk degvielas, tām ir mazāki izmeši, kas ir pozitīvs ieguvums pilsētvides kvalitātei. Tāpat jaunās automašīnas ir noturīgākas pret gaisa temperatūras svārstībām un darbu dažādos apstākļos, tām retāk nepieciešamas tehniskā aprūpe, līdz ar to darbs notiek bez neplānotiem pārtraukumiem.

Par darbu un autoparku Liepājā stāsta Guntars Levics, "Vides pakalpojumu grupas" vadošā partnera "Clean R" valdes loceklis:

"Ikdienā Liepājas dienvidu daļu apkalpo četras automašīnas un, lai paveiktu visus darbus, mēs esam izveidojuši 6 komandas jeb ekipāžas. Katrā no tām ir šoferis un krāvējs. Visi darbinieki ir liepājnieki vai tuvākās apkārtnes iedzīvotāji. Tas šajā darbā ir svarīgi – darbiniekiem ir labi jāpārzina ielas, satiksme, formālie un neformālie noteikumi, iedzīvotāji un viņu paradumi.

Mūsu darbinieki ikdienas darba gaitās dodas ar precīzām, bet ļoti cilvēcīgām un praktiskām norādēm. Kurai mājai vārtiņi veras ar piespiešanu, kur vārtu krampītis paslēpies, kur suns nikni rej, bet nav bīstams, kur konteineru grūtāk pamanīt, kurā dzīvokļu mājā grūti piebraukt un konteiners jāpārvieto garāku gabalu u.c. Šī visa informācija ir reģistrēta mūsu sistēmā, šoferis atnāk uz darbu, ieslēdz planšetdatoru un seko maršrutam, formālām un neformālām norādēm. Katras komandas pienākums ir ne vien iztukšot atkritumu konteinerus un nogādāt tos poligonā, bet arī sekot līdzi, kas notiek mūsu klientu saimniecībā. Kur konteineri ir regulāri pārkrauti un jāierosina īpašniekiem lielāki vai biežāka izvešana, kur nesokas ar šķirošanu, kur konteineri tieši pretēji ir pustukški un jāmaina uz mazākiem, kur lielgabarīta atkritumi krājas, bet izvešana netiek pieteikta u.c. Jādomā, jāanalizē un informācija jāapkopo, jānodod mūsu klientu servisa centram. Darbam ir nepieciešams arī fizisks rūdījums – katru dienu krāvējs velk un stumj un ceļ konteinerus ap 100 dažādos pagalmos. Raiti skrien pagalmos, atpakaļ uz mašīnu, nākamā pagalmā un tā visas darba stundas.

Katra ekipāža mums ir ļoti svarīga, jo tieši viņi ikdienā sastopas ar mūsu klientiem, redz "dzīvē" kā gružu saimniecība katrā pilsētas adresē, pagalmā notiek. Cilvēki uzticās mūsu darbiniekiem un tāpēc ir labi, ka šie cilvēki šeit dzīvo, strādā, mīl šo pilsētu. Darbinieku jaunās automašīnas ļoti novērtē – tās ir klusākas, ar tām ir vieglāk manevrēt un strādāt.

Pilsētas tīrību un gružu izvešanu mēs nodrošinām katru dienu. Darbu sākam pulksten 6 no rīta, lai visu pagūtu izdarīt laicīgi. Agrāk nē, – netraucējam pilsētnieku mieru, tā esam vienojušies ar pašvaldību. Gružu izvešanai mums ir paredzētas dienas pirmās 6–7 stundas, lai pilsētā būtu tīrs un kārtīgs, pilni konteineri nestāvētu ielu malās.
Jaunās automašīnas visus gružus nogādā poligonā "Ķīvītes", kur tie tiek šķiroti un tālāk noglabāti vai nodoti pārstrādei".

Vīzija par ideālu šķirošanu

"Vides pakalpojumu grupa" uzskata, ka Liepājai ir lielisks potenicāls, lai kļūtu par pilsētu, kur atkritumu šķirošana notiek pareizi, aktīvi un kvalitatīvi. Ir izveidoti šķirošanas punkti, pie daudzām dzīvokļu ēkām ir šķirošanas konteineri, iedzīvotāji spēj vienoties par būtiskām saimniekošanas detaļām. Visi nosacījumi ir, svarīgi ir sākt šķirot un darīt to pareizi.

Pilsētnieki bieži vien apšauba atkritumu šķirošanas lietderību, sakot, ka tāpat jau tie nonāk vienā mašīnā un poligonā. "Vides pakalpojumu grupa" apgalvo, ka tā nav gan un tas esot iesīkstējis mīts. Šķirotos atkritumus savāc gan tās pašas automašīnas, kuras sadzīves atkritumus, tomēr tas notiek citos, speciāli šķirotiem atkritumiem organizētos braucienos. Labi un pareizi sašķiroti atkritumi ir resurss un atkritumu apsaimniekotāji ir ieinteresēti to savāk pēc iespējas kvalitatīvāku.

Lai veicinātu sadzīves atkritumu šķirošanas aktivitāti un kvalitāti, aprīļa beigās Liepājā tika uzsākts "Vides pakalpojumu grupas" atkritumu šķirošanas eksperiments, kura mērķis ir rosināt liepājniekus šķirot atkritumus aktīvāk. Tā ietvaros daudzdzīvokļu nama Dzērves ielā 25 iedzīvotāji turpmākos četrus mēnešus centīsies šķirot sadzīves atkritumus pareizi, samazinot nesašķiroto atkritumu apjomu.

Atkritumu šķirošanas eksperimenta mērķis ir informēt mājas iedzīvotājus un sabiedrību kopumā par sadzīves atkritumu šķirošanas iespējam, veidojot un atspoguļojot reālu piemēru vienā daudzdzīvokļu mājā. Turklāt arī izvērtēt, vai atkritumu šķirošanu ir iespējams faktiski ieviest daudzdzīvokļu mājā un vai, motivējot un uzstādot konkrētus, sasniedzamus šķirošanas mērķus, ir iespējams mainīt un uzlabot mājas iedzīvotāju paradumus attiecībā uz atkritumu šķirošanas nepieciešamību. Katru nedēļu, izvedot nešķirotos un šķirotos atkritumus, tiks veikta to uzskaite, vērtējot sasniegto. Sasniedzot namam izvirzītos mērķus, iedzīvotāji saņems vērtīgu balvu.

Svarīgākais, kas par atkritumu šķirošanu jāielāgo ikvienam liepājniekam, – nemest šķiroto atkritumu konteineros sadzīves atkritumus. Diemžēl Liepājas namu iedzīvotāji nereti mēdz grēkot, piepildot šķirotiem atkritumiem paredzētos konteinerus ar nepiemērotu saturu. Rezultātā konteinera saturs ir neglābjami sabojāts un nav derīgs tālākai pārstrādei. Tāpēc pirmais lielais panākums būs tas, ka nešķirotie atkritumi vairs nenonāks pie šķirotajiem. Nākamais solis jau ir dažādu atkritumu šķirošanas nianšu apgūšana, kur informatīvo atbalstu sniedz "Vides pakalpojumu grupa". Iedzīvotājiem tiek nodrošināta visa nepieciešamā informācija par pareizu šķirošanu ikdienā, ērti risinājumi šķirošanai dzīvokļos – īpašas somas šķirojamajam materiālam, kā arī dažāda veida informatīvie materiāli, tostarp informatīvie "špikeri" dzīvokļos. Tāpat nama iemītniekiem tiks nodrošinātas īpašas kastes izlietotajām baterijām un papīra atkritumiem pie pastkastītēm.