Ar domes sēdes lēmumu ar diviem zemes gabaliem papildināts 2008.gada 23.oktobrī izveidotais Liepājas pašvaldības „Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds".

Pamatojoties uz Liepājas Zemes komisijas šā gada 4.jūnija lēmumu, kompensācijas fondā iekļautais zemesgabals Vānes ielā 29 ir sadalīts, izveidojot divus zemesgabalus: Vānes ielā 29, kas ir 4095 kvadrātmetrus liels, un Ziemupes ielā 26, kas ir 3198 kvadrātmetrus liels.

Domes 16.oktobra sēdē deputāti pieņēma lēmumu kompensācijas fonda sarakstā izdarīt izmaiņas, papildinot ar jaunu informāciju: ieraksta par zemesgabalu Vānes ielā 29 ar platība 6843 kvadrātmetri un kadastrālo vērtību 14 370,3 eiro vietā ierakstot Vānes 29 ar platību 4095 kvadrātmetri un kadastrālo vērtību 8599,5 eiro.

Tāpat sarakstā iekļauts nodalītais zemesgabals Ziemupes 26 ar kadastrālo vērtību 6715,80 eiro (statuss: rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve).

Pamatojoties uz Zemes komisijas lēmumu, ka zemesgabals Dzērves ielā 20 iekļaujams līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā un tam nosakāms statuss – zeme zemes reformas pabeigšanai, kompensācijas fondā iekļauts arī šis zemes gabals (kadastrālā vērtība – 2772 eiro, statuss – individuālo dzīvojamo māju apbūve).