Otrdien, 24. oktobrī, pulksten 17 Liepājas domē, Rožu ielā 6, notiks plānotā pludmales labiekārtojuma ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma apspriešana.

Paredzamie labiekārtojumi un būvprojekti tiks izstrādāti saskaņā ar tematisko plānojumu "Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība". Iespējamo labiekārtojumu un būvprojektu ietekmi uz vidi novērtējis Vides pārraudzības valsts birojs, kura uzdevumā SIA "Eiroprojekts" ir sagatavojis ziņojumu, kurš tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 24. oktobrī pulksten 17 domē, bet ar ziņojumu var iepazīties līdz 12. novembrim domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, kā arī šeit.

Priekšlikumus vai viedokļus rakstiski var sūtīt līdz 12. novembrim Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045.