Lai arī laikapstākļi aiz loga neraisa domas par sportošanu brīvā dabā, FK "Karosta" nesnauž un arī šādā laikā aktīvi strādā pie attīstības plāniem un gatavošanās jaunajai sezonai. Darbs rezultējies ar panākumiem – noslēgta sadarbība ar vienu no Liepājas lielākajiem metālapstrādes uzņēmumiem – LSEZ "Jensen Metal", informē klubs.

Gan "Jensen Metal", gan futbola klubs vēlas attīstīt šo pilsētas teritoriju un sniegt iespēju Karostas teritorijas iedzīvotājiem, it sevišķi bērniem, brīvo laiku pavadīt sportojot, turpat mikrorajona teritorijā. Uzņēmums LSEZ "Jensen Metal" SIA, kas savu rūpniecību attīsta gan Dānijā, gan Latvijā, Karostas teritorijā darbojas kopš 2019.gada. "Sekojam līdzi tam, kā teritorija ar katru gadu kļūst arvien sakoptāka, notiek infrastruktūras attīstība, teritorija kļūst pievilcīgāka iedzīvotājiem un ģimenēm ar bērniem," savos novērojumos dalās uzņēmuma pārstāvji, piebilstot, ka arī viņu uzņēmums vēlas sniegt ieguldījumu, teritorijas attīstībā un labiekārtošanā, padarot to patīkamu vietējiem iedzīvotājiem, no kuriem liela daļa ir arī "Jensen Metal" darbinieki. Tieši tādēļ, brīdī, kad pie uzņēmuma vērsās FK "Karostas" vadītāji, un piedāvāja sadarboties, lai attīstītu iespēju šī rajona bērniem sportot un pavadīt savu brīvo laiku lietderīgi, uzņēmums piekrita nekavējoties.

"Sniedzot finansiālu atbalstu FK "Karosta" komandai, bērnu sporta nodarbību nodrošināšanai, mēs vēlamies rūpēties par to, lai mūsu bērni ir fiziski aktīvi un veselīgi. Jo mūsu nākotne ir mūsu bērni – rūpēsimies par viņiem," norāda uzņēmuma pārstāvji.

FK "Karosta" izpilddirektors E.Šlampe priecājas un augstu vērtē šādu sadarbības noslēgšanu ar vienu no Liepājas pilsētas lielākajiem uzņēmumiem, norādot, ka tas ir ievērojams sasniegums un novērtējums no uzņēmēja puses. "Veicot pārrunas, ļoti ātri secinājām, ka mūs vieno kopēji mērķi, kas saistīti ar Karostas un Tosmares mikrorajona attīstību, tādēļ salīdzinoši viegli nonācām pie kopsaucējiem, kas ļāva vienoties par sadarbību kopējo mērķu vārdā. Ļoti ceram, ka spēsim izveidot produktīvu ilgtermiņa sadarbību, kas palīdzēs  arvien vairāk bērniem un jauniešiem pievērsties veselīgam dzīves veidam," nākotni ieskicē komandas pārstāvis.

Jau iepriekš informējām, ka FK "Karosta" izveidojusi sadarbību ar vietējo metālapstrādes uzņēmumu SIA LSEZ "RT metāls", kā arī turpina sadarbību ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA "eSYS pro". Tagad ceļam uz kopīgu mērķi pievienojas arī LSEZ "Jensen Metal" SIA. Darbu vēl ir daudz, bet komanda ir gatava attaisnot sniegto uzticību un īstenot visus plānus!