Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, pirms 130 gadiem Liepājā miris vācbaltiešu mācītājs, valodnieks, Latviešu grāmatniecības veicinātājs Gustavs Braše.

Vācbaltiešu mācītājs, valodnieks, Latviešu grāmatniecības veicinātājs, vārda "jaunlatvietis" ieviesējs Gustavs Vilhelms Zigmunds Braše (Brasche; arī Braše) dzimis 1802.gada 9.novembrī Īvandes pagastā mācītāja ģimenē. No 1820. līdz 1822.gadam studējis teoloģiju Tērbatas Universitātē. Pēc tam mājskolotājs, palīgmācītājs. No 1826. līdz 1870.gadam mācītājs Nīcā un Bārtā. No 1870.gada – Liepājā.

Darbojies Latviešu literatūras biedrībā. Rakstījis laikrakstos "Latviešu Avīzes", "Tas Latviešu Ļaužu Draugs" un citur. Sarakstījis lauksaimniecības padomu grāmatu, mācību grāmatas. Galvenais darbs ir "Lettisches Wörterbuch" ("Latviešu vārdnīca"), kur G. Braže izmantoja valodnieka Kārļa Kristiāna Ulmaņa atstātos materiālus. Gādājis par savas draudzes izglītību, dibinājis skolas, sagatavojis skolotājus. Bijis dedzīgs atturībnieks un sprediķojis par dzeršanas postu. Apkarojis jaunlatviešus, dēvējot viņus par Jungletten, no kā cēlies vārds "jaunlatvieši."

J.Janševskis: “Šis krietnais mācītājs un teicamais latviešu valodas pazinējs un cienītājs, kas tikai sava mūža pēdējā pusē nevarēja saprasties un satikt ar latviešu nacionālās atmodas darbiniekiem, savās draudzēs nopietni rūpējies par tautas izglītību.”

Miris 1883.gada 19.jūnijā Liepājā. apbedīts Nīcā.