Turpinot iesākto darbu tehnoloģiju ieviešanā Liepājas valstpilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs, Liepājas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centrs (ZIIC) piedāvā iespēju pirmsskolas pedagogiem darboties ar jaunu un iesaistošu rīku mācību satura apguvei – LEGO WeDo 2.0. robotikas komplektiem, informē Liepājas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra eksperte Kitija Kuduma.

ZIIC ir veicis pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvju jeb vēstnieku apmācību darbā ar LEGO WeDo 2.0., kas ietver gan tehnoloģijas, gan metodisko paņēmienu apguvi. Veiksmīga dalība šajās mācībās pedagogiem ir nodrošinājusi iespēju izmantot ZIIC pieejamos robotikas komplektus tā telpās, Autoru ielā 4/6.

Šāda iespēja ir raisījusi visu 23 Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu un to filiāļu interesi, katru darba dienu ZIIC apmeklē divu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamie un viņu pedagogi. Lai bērnus ērti nogādātu no pirmsskolas izglītības iestādes uz nodarbībām un atpakaļ, pašvaldība ir nodrošinājusi transportu.

Ceļš uz tehnoloģiju ieviešanu pirmsskolās aizsākās aptuveni pirms gada, kad pirmie vēstnieki tika apmācīti darbā ar robotiem - bitītēm "Bee-bot". ZIIC izstrādāja 6 tematiskās nodarbības pirmsskolas mācību satura apguvei, tām nepieciešamos palīglīdzekļus, kā arī pēc noteikta grafika piegādāja iestādēm, nodrošinot arī to kvalitatīvu apkopi. WeDo 2.0. ir loģisks nākamais solis tehnoloģiju integrēšanā mācību procesā.

29.septembrī notiks atkārtotas pedagogu – vēstnieku apmācības, tādējādi nodrošinot jaunu pedagogu iesaisti un piekļuvi mūsdienu mācību līdzekļiem plašākam skolēnu lokam.