25.februārī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Norvēģijas (EEZ/N) grantu projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" darbinieki, izmantojot Zoom platformu, organizēja tikšanos ar norvēģu partneriem no šīs valsts Dienvidrietumu reģiona muzeja "Jaermuseet", lai veicinātu partneru sadraudzību, pārrunātu līdzšinējo projekta progresu un dalītos pieredzē, informē Liepājas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra vadītāja Kristīne Pujāte.

Projekts paredz izglītojošu programmu izstrādi un īstenošanu Zinātnes un izglītības inovāciju centrā (ZIIC) – aprīkojuma iegādi koprades telpas izveidei Autoru ielā, kā arī Dabas mājas paredzēto instalāciju izstrādi, tāpēc būtisks ir Norvēģijas partneru redzējums un pieredzes stāsts.

Tikšanās sākumā Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere aktualizēja partnerības nozīmi izglītības nozares attīstībā, savukārt Projekta vadītāja Laura Grundmane, vides eksperte Sniedze Više, metodiķe Laura Poruka un eksperte Kitija Kuduma prezentēja līdzšinējo projekta gaitu un nākotnes vīziju projekta īstenošanai. "Jaermuseet" reģionālo muzeju pārstāvēja projekta vadītājs Magne Hognestads ar savu komandu. Kopīgi tika izspēlēta spēle "Maģiskie matemātiķi", lai iesaistītu klātesošos aizrautīgā matemātikas pasniegšanas priekšnesumā.

Šī tikšanās ir nozīmīga projekta īstenošanā, jo norvēģu ekspertu pieredze tiks ņemta vērā, attīstot efektīvas izglītojošās programmas un Inovācijas centra koprades telpas Liepājas pilsētā. Tāpat savstarpējais dialogs palīdzēs rast risinājums "Covid–19" pandēmijas izraisīto seku pārvarēšanai. Lai turpinātu sekmēt bērnu un jauniešu interesi STEM un vides jomā, ZIIC plāno daļēju mācību procesu pārnest tiešsaistē.

Projektu "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" finansē EEZ/N grantu programma "Pētniecība un izglītība". Tā kopējās izmaksas ir 986 049 eiro, no kurām 754 327,40 eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums, 133 116,60 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu, bet 98 605 eiro Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.