No 19. līdz 21.oktobrim Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) darbinieki devās uz Norvēģiju pie "Jaermuseet" reģionālā muzeja kolēģiem, lai iepazītu Zinātnes fabrikas un Zinātnes fermas darbību, informē ZIIC projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" vadītāja Laura Grundmane.

ZIIC darbinieki guva plašu ieskatu un klātienē varēja apskatīt konkrētus piemērus, kā organizēt skolēnu un pedagogu neformālo izglītību STEAM jomās. Tā ir vērtīga pieredze, kas palīdzēs izstrādāt un realizēt projektā "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" plānotās aktivitātes.

Zinātnes fabrikā tika demonstrēts, kā bērniem un arī pieaugušajiem vienkāršā un tajā pašā laikā rotaļīgā veidā ļaut iepazīt fiziku, matemātiku, anatomiju, astronomiju, dažādus mehānismus, vēsturi un vietējo kultūru. Iespaidīga bija astronomijas ekspozīcija – planetārijs, kas ļauj iepazīties ar cilvēces centieniem, lai nokļūtu uz mēness, izpētīt kosmosu un zvaigznes, pat aplidojot tām apkārt.

ZIIC eksperti iepazinās arī ar partneru koprades telpām un iekārtām, kas tur pieejamas, jo arī Liepājā top koprades telpa. Liepājniekiem bija iespēja redzēt arī mācību procesu, kurā norvēģu skolēni darbojas ar izšūšanas iekārtām, programmējot šablonus izšūšanai uz auduma.

Zinātnes fermā tehnoloģijas darbojas roku rokā ar dabu. Lai gan šajā muzejā ekspozīcija ir teju 20 gadus, tomēr tā nepārtraukti tiek pārveidota un papildināta, lai bērniem, jauniešiem un jebkuram interesentam viegli uztveramā veidā sniegtu pēc iespējas vairāk zināšanu un izpratnes par dabu. Sākot ar pirmajiem traktoriem, turpinot ar purvu, putniem un vēju, šī ir ferma, kurā mājo tādi paši dzīvnieki kā Latvijā – cūkas, vistas, govis un arī bites. Tas viss sniedz iespēju iejusties veterinārārsta lomā, iepazīties ar dzīvās dabas neatkārtojamo burvību, nostiprināt zināšanas par savu senču dzīvi un uzzināt, kā tiek ražota biogāze. Arī vēja enerģija, kā atjaunojamais resurss, ir viena no mācību tēmām.  

Galvenais uzsvars ikvienā no Jaermuseet reģionālā muzeja ēkām tiek likts uz mācīšanos darot, ko caurvij vēstures, kultūras un folkloras zināšanu apguve.

Pieredzes apmaiņas brauciens tiek realizēts projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" īstenošanas ietvaros, kuru finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programma "Pētniecība un izglītība". Tā kopējās izmaksas ir 986 049 eiro, no kurām 754 327,4 eiro ir Norvēģijas grantu līdzfinansējums, 133 116,6 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumus, bet 98 605 eiro Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.