Turpinot sadarbību ar norvēģu partneriem projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" īstenošanā, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) darbinieki martā devās pieredzes apmaiņas un zināšanu pilnveides braucienā uz Zinātnes fermu un Zinātnes fabriku Norvēģijā, informē ZIIC projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" vadītāja Laura Grundmane.

Šī bija trešā un noslēdzošā vizīte pie "Jaermuseet" reģionālā muzeja sadarbības partnera, kuras mērķis bija piedalīties norvēģu sadarbības partneru rīkotās un vadītās  nodarbībās skolēniem par Dabas mājai un Tehnoloģiju koprades telpai aktuālām tēmām, kā arī ideju darbnīcās, lai pilnveidotu gan interešu izglītības, gan pedagogu neformālās izglītības programmu saturu.

Darbinieki, kuri ikdienā strādā ZIIC Dabas mājā, kopā ar Jārenas reģiona skolēniem piedalījās Zinātnes fermas rīkotās divu dienu tematiskajās meistarklasēs STEM talantu akadēmijas ietvaros par tēmu, kas veltīta ķīmijai. Norvēģijas partneru vadībā tika iegūtas iemaņas un praktiskas zināšanas dažādu radošu metožu pielietošanā, piemēram, kā izmantot tādas zināmas spēles kā "Bingo" un "Kuģu kaujas", lai iepazītu  ķīmisko elementu periodisko tabulu, tāpat –  kā izmantojot vienkāršus pārtikas produktus un oglekļa dioksīda cieto  formu, kas pazīstams kā sausais ledus, radītu aizraujošus eksperimentus, tādā veidā izglītojot par vielu reakcijām un vielu agregātstāvokļu maiņas procesiem. Iegūtā pieredze ir noderīga, lai papildinātu un pilnveidotu piedāvāto interešu izglītības programmu saturu Dabas mājā.

Tehnoloģiju koprades telpas izglītības tehnoloģiju darba speciālistam bija iespēja piedalīties Zinātnes fabrikas tehnoloģiju nodaļas meistarklasēs, kurās skolēniem tika pasniegtas tādas nodarbības kā "Kreklu apdruka" un "Mākslīgā intelekta māksla". Kreklu apdrukas meistarklasē tika izmantota tehnika, kurā ar specializētu krāsu un tādas kanalizācijas lūkas palīdzību, ko varam redzēt uz ielām, tika iegūta attēla negatīva projekcija, ko pēc tam izmanto kā krāsas pārklājuma formu. Mākslīgā intelekta mākslas nodarbībā tika īstenota vizualizācijas metode, izmantojot mākslīgā intelekta ģenerētus dizainus.

Vērtīga bija iespēja iepazīties ar metodiskiem risinājumiem dokumentēšanai un telpu iekārtojumam. Proti, Zinātnes fabrikas koprades telpā savas pieredzes dokumentēšanu veic, izmantojot video materiālu, kas tiek publicēts sabiedrībai brīvi pieejamā platformā. Tika gūtas atziņas par telpu iekārtojumu un instrumentārija loģiku. Visas iegūtās un dokumentētās idejas būs lietderīgi izmantojamas, iekārtojot tehnoloģiju koprades telpu, kas atradīsies Klāva Ukstiņa ielā 17/23, Liepājā, kas nākotnē paredzēta kā ZIIC darbības vieta ar specializāciju izglītības tehnoloģijās un digitālās ražošanas iekārtās. Pieredzes ieguve un mācības noslēdzās skolā "Bogafjell", kur sadarbības partneri skolēniem demonstrēja zinātnes šovu un īstenoja meistarklases programmēšanā un automašīnu modelēšanā. Iegūtā pieredze palīdzēja gūt plašāku priekšstatu gan par to, kā Norvēģijas izglītības sistēmā tiek integrēti programmēšanas elementi formālajā izglītībā, gan  – kā norit sadarbība ar reģionālo zinātnes centru.

Pieredzes apmaiņas brauciens realizēts projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" NFI/IC/VIAA/2020/2 ietvaros, kuru finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programma "Pētniecība un izglītība". Tā kopējās izmaksas ir 986 049 eiro, no kurām 754 327,4 eiro ir Norvēģijas grantu līdzfinansējums, 133 116,6 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumus, bet 98 605 eiro Liepājas valstpilsētas pašvaldības līdzfinansējumu.