No 7. līdz 10. decembrim Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) darbinieki devās uz Norvēģiju, Tronheimas zinātnes centru "Vitensenteret", lai kopā ar šī zinātnes centra komandu un Daugavpils zinātnes centra kolēģiem apgūtu dizaina domāšanas principus, veidojot zinātnes centra ekspozīciju.

Divu ļoti aktīvu un radošu dienu laikā tika iegūta izpratne par dizaina domāšanas pamatprincipiem un to, kā šos principus izmantot, veidojot uz lietotāja pieredzi balstītu ekspozīciju, instalācijas un eksponātus, informē ZIIC projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" vadītāja Laura Grundmane.

Dizaina risinājumu uzņēmums "Inventus", kas ir trešais vadošais šajā jomā visā Norvēģijā, vadot darbnīcas, ļāva ikvienam zinātnes centra darbiniekam iejusties lietotāja "ādā" un izprast, kādam būtu jābūt plānotajam rezultātam. Interesantākā procesa daļa bija plānotā eksponāta prototipa izveide un testēšana. Pēc šī posma veiktā analīze palīdzēja uzlabot ideju, lai to pilnveidotu.

Līdztekus mācībām notika pieredzes apmaiņa ar Tronheimas zinātnes centra darbiniekiem par izglītības programmu veidošanu, darba organizāciju un centra apmeklējuma vadību projekta īstenošanā, kā arī finanšu resursu piesaisti.

Brauciens tiek realizēts projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" īstenošanas ietvaros, kuru finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programma "Pētniecība un izglītība". Tā kopējās izmaksas ir 986 049 eiro, no kurām 754 327,4 eiro ir Norvēģijas grantu līdzfinansējums, 133 116,6 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumus, bet 98 605 eiro Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.