Otrdien, 11.martā, pulksten 13 Liepājas muzeja ekspozīcijā "Liepāja okupāciju režīmos", K. Ukstiņa ielā 7/9, notiks eseju konkursa pirmās kārtas noslēgums.

Kā informē Liepājas muzeja galvenā muzejpedagoģe Maija Meiere, Latvijas Okupācijas muzeja izsludinātajā konkursā "No pretošanās līdz Atmodai. Latvijas Tautas fronte" tiks vērtētas Liepājas skolu audzēkņu esejas par Latvijas Tautas fronti.

Eseju konkursa pirmās kārtas darbus vērtēs Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļas vadītāja Ingūna Role, Liepājas muzeja speciāliste Rita Krūmiņa un Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas Koordinācijas centra vadītāja, Liepājas muzeja speciāliste Sandra Šēniņa.

Kopumā žūrijas vērtēšanai nodotas septiņas esejas. To autores ir Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas, Liepājas 8. vidusskolas un J. Čakstes Liepājas pilsētas vidusskolas 9.–12. klašu audzēknes – Anna Elizabete Stūre, Rovena Šellija Palkavniece, Anete Lagzdiņa, Elīna Okmane, Elīne Dembska, Katrīna Madara Stadgale, Anna Katrīna Kupše un Evita Gēce.

Pasākuma dalībniekiem prezentāciju starplaikā būs iespēja iepazīties ar Liepājas muzeja speciālistu veidoto ceļojošo izstādi "Atmiņas nākotnei", kurā apkopota informācija un vizuālie materiāli par Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļu. Izstāde lieliski papildina Liepājas muzeja ekspozīciju, kas iekārtota LTF Liepājas nodaļas bijušajās telpās K. Ukstiņa ielā 7/9, kur darbojās Koordinācijas centrs un atradās LTF Liepājas nodaļas laikraksta "Liepājas Vārds" redakcija.

Latvijas Okupācijas muzeja mērķis, izsludinot eseju konkursu, bija veicināt skolēnos interesi lokālās vēstures izpētē un savas ģimenes pieredzes apzināšanā. Lai sagatavotu konkursa eseju, skolēni pētīja Liepājas un pilsētas apkārtnes novadu Atmodas laika vēsturi, intervēja laikmeta lieciniekus, vāca materiālus, piemēramm, par savu radinieku dzīvi padomju okupācijas gados un viņu darbībām Atmodas laikā.

Konkursā bija aicināti piedalīties Liepājas, Valmieras un Daugavpils skolu 7.–12. klašu audzēkņi. Daugavpils skolēnu veikums tiks vērtēts 7. martā, bet Valmieras – 12. martā. Divas esejas, kuras par labākajām atzīs pirmās kārtas žūrijas komisijas, tiks nodotas vērtēšanai Rīgas žūrijai. Par labākajām atzītās esejas tiks publicētas Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļas interneta vietnē, bet to autorus muzeja speciālisti maijā ielūgs piedalīties īpašā Latvijas Tautas frontei veltītā ekskursijā. Pirmo trīs vietu ieguvējus sagaida arī īpašas pārsteigumu balvas.