Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centrs (ZIIC) aicina pieteikties šīs vasaras noslēdzošajai skolēnu vasaras brīvlaika tematiskajai nedēļai "Koks + koks…= mežs", kas tiks īstenota no 24. līdz 28. jūlijam un būs piemērota topošajiem trešās un ceturtās klases skolēniem.

Apzinoties to, cik sarežģīta un cilvēcei nozīmīga ekosistēma ir mežs, Zinātnes un izglītības inovāciju centrs tematiskās nedēļas ietvaros skolēniem piedāvās ielūkoties šajā tik pašsaprotamajā, tāpēc bieži vien nenovērtētajā meža klātbūtnē. Aizvadot ikdienu pilsētvidē, nereti zūd izpratne par koka un meža nozīmi ikviena dzīvē, taču tā ir milzīga - sākot ar globāliem, vidi regulējošiem procesiem, beidzot ar materiālu ieguvi un rekreācijas iespējām. Tiešā vai pastarpinātā veidā ikviens ir saistīts ar mežu, par ko nedēļas laikā būs iespēja arī pārliecināties.

Tematiskās nedēļas ietvaros skolēniem tiks dota iespēja doties gan mežā, gan uz dārziem un parkiem, ļaujot rast izpratni par kopīgo un atšķirīgo, kā arī citā gaismā ieraudzīt to, kam ikdienā nereti tiek paskriets garām. Tas būs lielisks veids, kā, praktiski darbojoties, iepazīt  meža noslēpumus – tur mītošās būtnes, augus un citas acij apslēptas meža bagātības. Varēs apgūt to, kā noteikt koka augstumu un vecumu, kā arī iepazīties ar dižkoku īpašo "dzīves stāstu" – kur tie smeļ spēku, cik seni tie ir un kāpēc tie tā tiek dēvēti? Neizpaliks arī īsts ekspedīcijas piedzīvojums – meža stāsti pie ugunskura ar gardām desiņām.

Viens no aizraujošākajiem notikumiem, kas gaidāms – iepazīšanās ar mežziņa profesiju, satiekot klātienē šīs profesijas pārstāvi. Tieši mežzinis ir tas cilvēks, kurš pieņem neskaitāmi daudz atbildīgu lēmumu, kas skar meža efektīvu un saudzīgu apsaimniekošanu. Tieši mežzinis izvērtē, kur koku ciršana atļaujama vai aizliedzama, kā arī kontrolē to, kā tiek izpildīti mežistrādes vai meža atjaunošanas darbi. Mežzinis ir arī pirmais, kas novēro, vai mežā nav sākusi izplatīties kāda slimība vai kaitēkļi, kā arī uzrauga ugunsdrošību un medību noteikumu ievērošanu.

Bez praktiskas darbošanās meža vidē, ikvienam dalībniekam tiks sniegta iespēja  izgatavot ko lietderīgu no meža veltēm, piemēram, skuju vitamīnu dzērienu un relaksējošu skuju vannas bumbu. Turklāt, lai iepazītu dažādās koksnes īpašības, tiks izgatavoti radoši darbi no koka. Šo radošo darbību mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar daudzveidīgo un pārsteidzošo meža resursu bagātību, nostiprinot apziņu par šīs ekosistēmas neatsveramo nozīmi.

Tematiskās nedēļas "Koks + koks… = mežs" nodarbības notiks no 24. līdz 28. jūlijam ik dienas no pulksten 10 līdz 14 darbības vietā, Dabas mājā, Zirgu salā 2, Liepājā. Nedēļas dalības maksa ir 50,00 eiro (ieskaitot PVN). Norēķināties ir iespējams tikai ar bezskaidras naudas darījumiem (ar bankas karti vai bankas pārskaitījumu pēc iepriekš izrakstīta rēķina). Reģistrēt dalību aicinām tiešsaistē – ej.uz/ziic-vasara2023. Reģistrācija atvērta līdz brīdim, kad saņemts maksimālais dalībnieku reģistrāciju skaits.