Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas projekta Nr. LLI-451 "Scape II" ietvaros saņēma pēdējos plānotos inventārus – metāla statīvus, pie kuriem tika piestiprināti iepriekš iegūtie monitori, kuri tiks izmantoti Dienvidkurzemes novadā izvietoto videonovērošanas attēlošanai tiešsaistē.


Projekta ietvaros tika veikta tirgus izpēte par metāla statīva ar monitoru stiprinājumiem izgatavošanu, pie kura tiktu piestiprināti deviņi ekrāni. Tika uzrunāti desmit pretendenti, no kuriem divi iesniedza tehniskos un finanšu piedāvājumus. Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, par atbilstošāko pretendentu tika atzīts SIA "Bang!". Kopējās izmaksas ir 2382 eiro.


Savukārt, lai iegādātos monitorus, tika izveidots pieteikums Elektroniskā iepirkumu sistēmā (eis.gov.lv), pēc kā pieteicās pretendenti. Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, par atbilstošāko tika atzīts SIA "Signtech" par kopējām izmaksām deviņu monitoru iegādei – 5625 eiro.


Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas projekta LLI-451 "Scape II" ietvaros ir ieguvuši aprīkojumu, kas noder un atvieglo ikdienas darbu. Kā, piemēram, nakts redzamības binokļi "Luna Optic LN-G3-B50", kuriem ir ieraksta funkcija, noder, veicot darbu tumšā diennakts laikā, kas saistīts ar satiksmes uzraudzību un mednieku kontroli, kā arī veicot atsevišķas operatīvās darbības. Binokļus var novietot uz statīva, caur bezvada internetu savienot ar telefonu, un vērot notiekošo mobilajā ierīcē. Pārvietojamās mobilās videonovērošanas kameras "REOLINK GO G4" ar planšetdatoriem noder izmantošanai, veicot sabiedrisko kontroli. Savukārt datņu uzglabāšanas serveri nodrošina dienestam nepieciešamās informācijas pilnvērtīgu uzglabāšanu un sistematizēšanu.


Tāpat esam organizējuši divu dienu semināru Liepājā, pagājušā gada oktobrī par pieredzes apmaiņu profilaktiskajos pasākumos malumedniecības, nelegālo makšķernieku kontrolei pierobežas zonā uz tuvākajiem ceļiem un pie ūdenstilpnēm, kā arī šā gada maijā piedalījāmies divu dienu seminārā Lietuvā, Klaipēdā par tēmu "Videonovērošanas tehnoloģiju praktiskie aspekti tiesībaizsardzībā"; un šā gada augustā piedalījāmies projekta noslēguma konferencē arī Lietuvā, Klaipēdā. Protams, visu projekta laiku notika gan attālinātas, gan klātienes projektu partneru tikšanās.


Projekta Nr. LLI-451 "Scape II" ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 473 268,20 eiro, no kuriem 85% jeb 402 277,95 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.
Vairāk par programmu:  www.latlit.eu  un  www.europa.eu.

Projekta partneri:
Palangas pilsētas Pašvaldības administrācija (LT) – vadošais partneris;
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" (LV);
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija" (LV);
Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde (LV);
Neringas pašvaldības administrācija (LT);
Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienests (LT)


Vairāk par projektu ŠEIT.