9. klases matemātikas eksāmenu kopumā Liepājā kārtoja 640 skolēni, no kuriem ceturtā daļa – 157 audzēkņi – ieguvusi nepietiekamu vērtējumu: 1, 2 vai 3 balles.

Tas nozīmē, ka ceturtā daļa Liepājas skolu devīto klašu absolventi nespēj iegaumēt un atsaukt atmiņā pietiekamu apgūtā satura apjomu, spēj veikt tikai tos uzdevumus, kas veidoti pēc parauga labi pazīstamās situācijās.

Portāls saņēmis Liepājas domes priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša komentāru. Gaidām arī Izglītības pārvaldes skaidrojumu!

Jānis Vilnītis: "Esošie rādītāji ir slikti un ir jādara viss iespējamais, lai nākotnē līmenis tiktu celts. Liepājas un jebkuras Latvijas pilsētas izglītības prioritātei numur viens jābūt Izglītības kvalitātei! Līdz šim esam daudz paveikuši skolu modernizācijā, vides uzlabošanā, starptautiskas pieredzes apmaiņā un skolotāju kvalifikācijas celšanā. Taču uzmanība bijusi dalīta, šobrīd mums visiem, gan Izglītības ministrijai, gan nozares vadībai, gan pedagogiem, gan vecākiem un arī pašiem skolēniem, prioritātei numur viens ir jābūt izglītības kvalitātei.

Mūsu visu uzdevums ir kopīgiem spēkiem sniegt labāko, ko mūsu bērniem varam dot, lai palīdzētu Liepājas jaunajai paaudzei izaugt par konkurētspējīgiem profesionāļiem ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un visā pasaulē.

Jā, tas nav un nebūs viegli, bet ticu, ka šie pēdējo eksāmenu rezultāti liks aizdomāties un rīkoties visiem izglītības procesos iesaistītajiem, sākot no ministrijas un beidzot ar katra skolēna individuālu izvērtējumu.

Izglītības pārvalde un skolas šobrīd apkopo eksāmenu rezultātus un izglītības iestāžu sniegumu, lai izdarītu secinājumus un turpmāk situāciju uzlabotu."

Uzziņa
No 640 skolēniem, kuri kārtoja 9.klases matemātikas eksāmenu, 25% (157) ir zems apguves līmenis un nepietiekams vērtējums (1, 2, 3 balles); 10% (61) – augsts apguves līmenis (8,9,10 balles), 23% (144) – optimāls apguves līmenis (6,7 balles), 43% (278) – vidējs apguves līmenis (4,5 balles).

Vidējais vērtējums matemātikas eksāmenā valstī ir 55,7%, Liepājā – 45,36%.

Labākie rezultāti uzrādīti DALP 5.vidusskolā – 56,27% (iepriekšējā gadā 54,1%) un 2.vidusskolā – 55.62% ( iepriekšējā gadā 62,5%).

Sliktākie rezultāti bijuši 3.pamatskolā – 28,31% (pērn 49,3%), 8.vidusskolā – 35,44% (pērn 58,9%), 7.vidusskolā – 40,1% (pērn 67,1%).