Trešdien Liepājas Universitātē notika Liepājas digitālās pūra lādes atvēršana. Tās krājējs ir neatkarīgais producents Verners Bokums.

Viņš ir arhivējis kopumā divarpus tūkstošus stundu video materiālus ar Liepājas kultūras notikumiem, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Šis darbs ir iesākts 2005.gadā, un laika gaitā Liepājas digitālajā pūra lādē ir krāti Liepājas simfoniskā orķestra, Liepājas teātra, Pianisma zvaigžņu festivāla, ērgeļmūzikas festivāla un citu Liepājas kultūras pasākumu ieraksti.  Tagad ar Liepājas digitālās pūra lādes krājumiem var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā.

Pasākuma gaitā notika diskusija par datubāzes popularizēšanu, finansējuma piesaistes iespējām, satura bagātināšanu un attīstības virzieniem. Diskusijā piedalījās Liepājas pilsētas domes pārstāvji, Izglītības pārvaldes vadītāja, Liepājas Universitātes rektore, Kurzemes Humanitārā institūta pētnieki un universitātes informācijas tehnoloģiju speciālisti.

Liepājas Universitāte projektā piedalās ar digitālās platformas izstrādi, kā arī Kurzemes Humanitārais institūts piedāvā vienu no datubāzes komponentiem – "Kurzemes kultūras enciklopēdisko vārdnīcu".

Diskusijas rezultātā iesaistītās puses vienojās par Liepājas digitālās pūra lādes nozīmību, tās attīstības variantiem un par to, ka datubāzes un Liepājas kā kultūras pilsētas prezentācijai ir jānotiek arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kura ir izteikusi interesi par digitālās pūra lādes izvietošanu pie sevis.

Kā uzsvēra Verners Bokums: "Es gribu šo arhīvu redzēt kā mācību materiālu, kas ir pieejams skolās, kur ar to var strādāt skolotāji un, piemēram, kopā ar skolēniem noklausīties Liepājas simfoniskā orķestra koncertu, lai pēc tam pārrunātu gan klasē, gan mājās kopā ar vecākiem. Datu bāze ir izmantojama tikai nekomerciālos mērķos."