Nedēļas nogalē Liepājas Universitātē notiek 23. starptautiskā konference "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā", kura šogad veltīta dzejnieka Olafa Gūtmaņa atcerei.

Divu dienu garumā zinātnieki trīs darba sekcijās paralēli uzstājas ar priekšlasījumiem un diskutē par tēmām, kas saistītas ar literatūras un kultūras problemātiku, informē LiepU sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Jansone.

Šogad konferencē uzstājas 66 referenti, kuri pārstāv ne tikai Liepājas Universitāti, bet arī citas Latvijas augstskolas, kā arī ir ieradušies kolēģi no citām Eiropas valstīm un ASV.

Šādas konferences norise Liepājā ir notikums, kas ļauj parādīt, cik augstā līmenī ir kultūras un literatūras pētījumi pilsētā, kā arī parāda starptautiskā redzējumā mūsu zinātnieku pētījumus.

Pēc pirmās konferences dienas organizators, Kurzemes Humanitārā institūta direktors Edgars Lāms atzīst: "Konferences pirmajā dienā radušies pozitīvi iespaidi par referātu daudzveidīgo tematiku un saturu, par starpdisciplinārajām tendencēm, par arvien jaunām sejām referentu pulkā. Prieks par to, ka pētniekus no dažādiem Latvijas novadiem, kā arī ārzemju viesus izdevās iepazīstināt ar lielisko Kurzemes dzejnieku Olafu Gūtmani. Īpaši aizkustinoši brīži konferencē – tikšanās ar latviešu rakstnieci no ASV Astrīdi Stānki, kura stāstīja par dzīvi svešumā un savu jauno romānu. Konferences laikā publika tika iepazīstināta ar profesora Jura Kastiņa jauno grāmatu, kurā apkopoti viņa raksti par Rietumeiropas literatūru. Iznācis arī kārtējais – 23. – konferences "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā" zinātnisko rakstu krājums."

Jau vairāk nekā 20 gadus šajā konferencē uzstājas literatūrzinātnieki, taču pēdējos gados  ar saviem pētījumiem iepazīstina arī mūzikas pedagogi un teorētiķi, teātrzinātnieki un pētnieki, kuri savos referātos sintezējuši vairākas jomas. Plašāks kļuvis arī konferences klausītāju loks, to apmeklē ne tikai akadēmiskais personāls un zinātnieki, bet arī daudzi pilsētas kultūras jomas darbinieki.