Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes paplašinātajā domes sēdē uz nākošajiem pieciem gadiem vienbalsīgi tika ievēlēta dekāne – profesore Linda Pavītola.

Iepriekšējos vienpadsmit gadus fakultāti vadīja dekāne Ilze Miķelsone, kura īsā uzrunā atskatījās uz aizvadīto periodu dekāna amatā, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Linda Pavītola iepazīstināja klātesošos ar savu rīcības programmu, uzsverot: "Es esmu komandas cilvēks un turpināšu iepriekšējās dekānes iesākto – nodrošināt iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību. Par svarīgu uzskatu sadarbību ar citām struktūrvienībām."

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes studenti teica paldies dekānei Ilzei Miķelsonei, sveica jaunievēlēto dekāni un izteica pārliecību, ka arī turpmāk būs patīkami iet uz dekanātu. Liepājas Universitātes Satversmes sapulces priekšsēdētāja Alīda Samusēviča atzina: "Dekāna amats ir viens no grūtākajiem akadēmiskajiem amatiem, jo tas ir starpnieks starp pasniedzējiem un studentiem. Paldies Ilzei par līdzsvara un miera izjūtu. Linda Pavītola ir cilvēks, kas balstās sadarbības vērtībās, apveltīta ar inteliģenci, un mēs apsolāmies godprātīgi strādāt!"