Pagājušā gada septembrī informējām par to, ka Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde sadarbībā ar projekta vadošo partneri Klaipēdas apriņķa policijas pārvaldi, Liepājas pilsētas Pašvaldības policiju un Palangas pašvaldību uzsāka projektu SCAPE II, kura mērķis ir uzlabot sabiedrības drošību Lietuvas un Latvijas pierobežas apgabalos, nostiprinot policijas un pašvaldību iestāžu darbinieku kapacitāti. Projekta ietvaros bija paredzētas virkne aktivitāšu, taču ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, šobrīd mācības un tikšanās klātienē ir atceltas, tāpēc jaunā projekta uzdevumi tiek pārrunāti attālināti, kā arī komunikācija starp projekta partneriem notiek elektroniskajā vidē.

Šobrīd projektā notiek darbs pie tehnisko specifikāciju izstrādes lietām, kuras plānots iegādāties projekta laikā, kā arī pie labvēlīgiem apstākļiem ceram uz klātienes semināriem, kuri bija projekta ietvaros paredzēti jau pagājušā gada oktobrī.

Atgādinām, ka Projekta SCAPE II "Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju" ietvaros Kurzemes reģiona pārvaldē plāno iegādāties:
– datu uzglabāšanas serverus, lai atslogotos esošos serverus un pagarinātu video un foto failu uzglabāšanas laiku;
– nakts redzamības binokļus, kas palīdzēs kvalitatīvāk veikt darbu tumšā diennakts laikā, kas saistīts ar satiksmes uzraudzību un mednieku kontroli, kā arī veicot atsevišķas operatīvās darbības;
– pārvietojamās mobilās video novērošanas kameras, kas aplīdzēs nodrošināt sabiedrisko kārtību atsevišķās publisko pasākumu norises vietās vai ikdienā veikt kontroli aktīvākās reģistrēto notikumu vietās;
– organizēs un piedalīsies apmācībās.

Projekta partneri:   
– Klaipēdas apriņķa policijas pārvalde – vadošais partneris;
– Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija";
– Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde;
– Palangas pašvaldība.

Projekta "SCAPE II" ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 473 268,20 eiro, no kuriem 85% jeb 402 277,95 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu. Saite uz projekta lapu.

Informāciju sagatavoja VP Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.