24.novembrī beidzās pieteikumu iesniegšana sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijai, uz kuru varēja pieteikties ārstniecības iestādes un to darbinieki, kuri iesaistīti "Covid–19" pacientu testēšanā, ārstēšanā vai aprūpē, kā arī vakcinācijā pret "Covid–19", ziņo Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Tika saņemti 22 ārstniecības iestāžu pieteikumi par 496 darbiniekiem, tostarp ir 13 ģimenes ārstu prakses (23 darbinieki), astoņas ārstniecības iestādes (462 darbinieki) un viena laboratorija (11 darbinieki).

Minētie darbinieki, balstoties uz iestādes vadītāja iesniegtajiem sarakstiem, Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports" šodien, 29. novembrī, un rīt, 30. novembrī, varēs saņemt abonementa biļeti visam laika periodam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Jau informēts, ka lai atbalstītu Liepājā deklarēto ārstniecības iestāžu darbiniekus, kuri ir iesaistīti "Covid–19" pacientu testēšanā, vakcinēšanā un ārstēšanā, laika periodā no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 11. janvārim Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā šīm personām noteikti braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā.

Par to deputāti lēma 11. novembra domes sēdē, izdarot grozījumus Liepājas pilsētas domes 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā".

Ārstniecības iestāžu vadītājiem līdz 24. novembrim bija jāiesniedz Liepājas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē pieteikumi.liepaja.lv  saraksts, norādot informāciju par darbiniekiem, kuri vēlas saņemt piešķirtos atvieglojumus un atbilst noteiktajiem kritērijiem.