LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes vadībai un studentiem ir izveidojusies laba sadarbība ar Vaiņodes vidusskolu, informē preses pārstāve Simona Laiveniece.

Skolā ir jau paviesojušies Liepājas Universitātes studenti un mācībspēki, lai vadītu stundas un pārrunātu ar pedagogiem aktuālas problēmas.

Tikšanās notiek reizi mēnesī Vaiņodē. Katrai tikšanās reizei ir sava tēma. Tikko abas ieinteresētās puses runāja par tēmu: "Vēsture…(atskats uz novembra pasākumiem un notikumiem)". Sekos tēmas par sportu un veselību, valodu, ģeogrāfiju un ceļošanu, kā arī drāmu, teātri, mākslu, mūziku un tradīcijām. Šoreiz studentus uz Vaiņodes vidusskolu pavadīja asociētā profesore Linda Pavītola un docente Ārija Kolosova.

Vaiņodes vidusskolas mācību daļas vadītāja Gunta Minka atzīmē: "Izskatās, ka aug forši, jauni skolotāji!" Savukārt Liepājas Universitātes Vēstures un sociālo zinību skolotāju 2. kursa studente Renāte Feldmane, kura vadīja stundu Vaiņodes vidusskolā, saka: "Jaunieši ar prieku un sajūsmu uzņem jaunu un svaigu skatījumu, darbību, metožu un cilvēku ienākšanu tik ierastajā skolas ikdienā.  Ierastais solis uzņem citu virzienu, ļauj paskatīties uz savu darba stilu – stiprajām un vājajām pusēm. Ļauj iepazīt metodes un paņēmienus, ar kuriem skolēniem darbs sokas vislabāk. Paldies universitātei, ka dodat iespēju augt!"