Aizvadītajās nedēļās, 24.janvārī, 26.janvārī, 31.janvārī un 1.februārī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) koprades telpās Dabas mājā un Autoru ielā tikās gan Liepājas pilsētas pirmsskolu, gan vispārizglītojošo izglītības iestāžu dabas un tehnoloģiju vēstneši, lai kopīgi atskatītos uz 2022./2023. gada pirmajā mācību semestrī paveikto, dalītos pieredzē un arī turpmāk mērķtiecīgi darbotos, izmantojot  ZIIC brīvpiekļuves piedāvājumu, mācību satura papildināšanai, informē ZIIC.

24. janvārī un 26. janvārī Dabas mājā tikās 18 Liepājas pirmsskolu izglītības iestāžu un 11 Liepājas vispārizglītojošo izglītības iestāžu dabas vēstneši. Vēstneši ne tikai dalījās ar savu pieredzi darbā ar Sajūtu somām un aprīkojumu, bet arī papildināja jau esošās zināšanas un guva ieskatu Dabas mājas ekspozīcijas izmantošanā, papildinot mācību saturu. Vēstneši saņēma arī metodiskos materiālus, kurus būs iespēja izmantot, vadot nodarbības Dabas mājā un Zirgu salā. Kopīgi arī tika veikta sadarbības analīze, izvirzot galvenos draudus un iespējas veiksmīgai sadarbībai. Kā viens no būtiskākajiem aspektiem, kas tika izcelts, ir pedagogu zināšanu trūkums specifiskās tēmās par dabas teritorijām un aprīkojumu, kā arī laika trūkums kvalitatīva satura izstrādē papildus jau esošajam.  

Savukārt, 31.janvārī un 1.februārī ZIIC tehnoloģiju koprades telpa Autoru ielā 4/6 tikās 7 Liepājas vispārizglītojošo un 25 pirmsskolu izglītības iestāžu pārstāvji jeb tehnoloģiju vēstneši. Ar skolu tehnoloģiju vēstnešiem galvenais uzsvars tika likts uz zināšanu papildināšanu robotu konstruktoru programmēšanā darbā ar sensoriem. Pedagogi atzinīgi izteicās par robotikas pienesumu mācību satura papildināšanā, daloties jau esošā un labā pieredzē tieši sākumskolas posmā. Neizpalika arī sadarbības analīze, kurā īpaši tika izcelta pedagogu sagatavotība darbā ar robotu konstruktoru programmēšanu un laika plānošana, lai šādas nodarbības iekļautu mācību saturā. Pirmsskolas pedagogi tika iepazīstināti ar jaunu Bee-Bot® interaktīvo robotu pamatni, kuru drīzuma būs iespējams izmantot savās izglītības iestādēs. Notika arī aktīva un radoša jaunu interaktīvo robotu pamatņu ideju ģenerēšana, lai ZIIC piedāvājums ne tikai tiktu papildināts, bet arī atbilstu pirmsskolu pedagogu nepieciešamībām. Tika arī iegūtas zināšanas par izglītojošu lietotņu izmantošanu planšetdatoros.

Kopumā dabas un tehnoloģiju vēstneši saskata ZIIC pienesumu mācību satura papildināšanā, piedāvājot izglītības iestādēm izmantot aprīkojumu  un saņemt bezmaksas transportu.

Balsoties uz veikto sadarbības analīzi un izvērtējumu, tiek secināts, ka nepieciešama atbilstoša pedagogu profesionālās kompetences pilnveide gan dabas, gan tehnoloģiju vēstnešiem, lai jau esošā sadarbība kļūtu vēl kvalitatīvāka un mērķtiecīgāka tieši mācību satura papildināšanai.

Statistiskie rezultāti:
Uz Dabas māju notikuši 33 braucieni gan no pirmsskolas izglītības iestādēm, gan vispārizglītojošām izglītības iestādēm. Sajūtu somas izmantotas 49 reizes.

Uz koprades telpu Autoru ielā notikuši 150 braucieni un 61 reizi planšetdatori nogādāti uz pirmsskolas izglītības iestādēm.
Papildu informācija:

ZIIC jau kopš 2020. gada 24. septembra īsteno projektu "Izglītības tehnoloģiju ieviešana pirmsskolas mācību satura apguvē", kura ietvaros pirmsskolas izglītības iestādes izvirzīja robotikas vēstnešus un ar pašvaldības atbalstu regulāri izmanto mācību procesā izglītības tehnoloģijas – Bee-bot interaktīvos robotus un LEGO® Education WeDo 2.0 robotu konstruktorus. Jau kopš 2022./2023. mācību gada sākuma pirmsskolas izvirzīja arī dabas vēstnešus, kuriem ir iespējas izmantot mācību satura papildināšanai Sajūtu somas. Savukārt, Liepājas vispārizglītojošo skolu izvirzītajiem vēstneši ir arī ir iespēja doties uz Dabas māju un tehnoloģiju koprades telpu Autoru ielā ar bezmaksas transportu, lai papildinātu mācību saturu ar pieejamo aprīkojumu.