Zinātnes un izglītības inovāciju centrs, turpinot darbu pie izglītības tehnoloģiju ieviešanas pirmsskolas mācību darbā, skolēnu brīvlaikā 19. un 20.oktobrī organizēja teorētiskās un praktiskās mācības Liepājas pilsētas pedagogiem. Dalībnieki apguva profesionālās pilnveides programmu "LEGO WeDo 2.0 elementi pirmsskolas vecumposma mācību procesā", informē Liepājas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra vadītāja Kristīne Pujāte.

Nodarbību teorētiskajā daļā tika diskutēts par to, kādas prasmes robotika attīsta, tika demonstrētas vadlīnijas, kā strukturēt nodarbību, kādas mācību metodes ir visefektīvākās un kā pedagogam nākotnē izstrādāt saturu patstāvīgi. Paraugnodarbības laikā tika apgūta daudzfunkcionāla, dažādu sarežģītības pakāpju konstrukciju izstrāde pēc 2D shēmām, kā arī kopsakarību meklēšana šķietami savstarpēji nesaistītiem notikumiem, risinājumi sarežģītiem, daudzšķautņainiem konstruēšanas uzdevumiem. Noslēgumā pedagogiem tika demonstrētas tiešsaistes platformas un to iespējas dažādu metodisko materiālu izveidē ne tikai tehnoloģiju izmantošanā, bet dažādu mācību tēmu apguvē.

Mācībās piedalījās 25 Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, kas vienlaikus ir arī tehnoloģiju ieviešanas vēstneši pārstāvētajā izglītības iestādē. Mācību programmas apguve nodrošina Zinātnes un izglītības inovāciju centra telpās iespēju organizēt nodarbības darbā ar izglītības tehnoloģiju "LEGO WeDo 2.0" sešu mēnešu garumā. Pēc pirmā posma rezultātu izvērtēšanas, turpināsies darbs pie šīs tehnoloģijas tālākas izmantošanas jau daudz plašākā apjomā.  

Mācības nodrošināja Zinātnes un izglītības inovāciju centra un robotikas skolas "Robo HUB" mācībspēki. Sakarā ar valstī noteiktiem ierobežojumiem mācības notika attālināti, taču, lai nodrošinātu iespēju darboties praktiski, Zinātnes un izglītības inovāciju centrs katram mācību dalībniekam nodrošināja robotikas komplektu un planšetdatoru tā programmēšanai.

Šī ir jau otrā izglītības tehnoloģija, kuru Zinātnes un izglītības inovāciju centrs metodiski un plānveidā ievieš pirmsskolu darbā. Augusta beigās iestāžu pārstāvji tika apmācīti robotu "Bee-bot" izmantošanā, un jau šobrīd iestādēs uz vietas roboti tiek izmantoti mācību nodarbībās. Septembrī šādās nodarbībās tika iesaistīti vairāk kā 260 audzēkņi. Tehnoloģiju apriti un uzturēšanu nodrošina Zinātnes un izglītības inovāciju centra speciālisti.