Ceturtdien, 6.decembrī, ceļu pie lasītājiem sāks grāmata "100 stāsti par Grobiņas novadu", kas izdota ar Grobiņas novada domes atbalstu.

Tajā autori Kristīne Pastore un Andžils Remess stāsta par cilvēkiem, vietām un notikumiem, kas atstājuši paliekošas pēdas mūsu novadā. Stāstus paspilgtina fotomākslinieka Andra Gertsona fotogrāfijas, kā arī bildes no senākiem laikiem. Šī grāmata ir Grobiņas novada domes dāvana Latvijas simtgadē mūsu cilvēkiem, Grobiņas novadam un Latvijai.

Grāmatas "100 stāsti par Grobiņas novadu" - tie ir simts gan nopietni un pat traģiski stāsti, gan arī caur nopietnības prizmu autori saskatījuši dažbrīd komisko. Tie ir stāsti par to, ar ko Grobiņas novadā lepojas, ko patur piemiņā, no kā mācās un ko novērtē. Tas savā veidā ir ceļojums laikā kopš brīža, kad teritorijā, ko tagad saucam par Grobiņas novadu, ieradās indoeiropiešu cilšu pārstāvji līdz mūsdienām.

Cilvēki, vietas, notikumi – tās ir pieturzīmes, pie kurām turējušies autori, veidojot grāmatas stāstus. Stāsti par grobiņnieku māņticību senatnē, par pirmo skolu Kurzemē, kas bija Grobiņā, par pilsētas tiesību piešķiršanu Liepājai, kas arī notika Grobiņā, par neatkarīgās Latvijas pirmo zemkopības ministru Jāni Birznieku un citiem darbīgiem Grobiņas novada cilvēkiem senākos laikos un mūsdienās. Arī stāsts par grobiņnieku lepnumu – gardo kliņģeri, par Martas kioska agrāko saimnieci Martu Bērzi, par izciliem cilvēkiem, kam kāds dzīves posms saistīts ar Grobiņas novadu un kas paveikuši lielus darbus gan tepat uz vietas, gan citviet: zinātnieku Jāni Vārnu, kuram liela daļa darba mūža pagājusi Zviedrijā un citviet pasaulē, basketbolisti Dzintru Baku, kas bijusi spoža sportistu dinastijas pamatlicēja, mākslinieku Kuncīšu ģimeni, kas savu miera ostu atraduši Medzes pagastā, Silvu Goldi, kas palika uzticīga izglītībai arī pēc tam, kad atkāpās no Izglītības ministres amata un ar viņas gādību Liepāja tika pie koncertzāles "Lielais dzintars" un daudziem citiem. Tie ir stāsti par notikumiem, kas risinājušies Grobiņas novada teritorijā un tie ir stāsti par vietām, kur šie notikumi atstājuši nospiedumus.

"No sirsnīgām un mīļām atmiņām par skolas laikā pašas satiktajiem cilvēkiem, izpētītajām vietām un piedzīvotajiem notikumiem līdz pilnīgi nezināmiem pārsteigumiem, kas izsauca arī tik spilgtu līdzpārdzīvojumu, ka dažbrīd asaru kamols kaklā žņaudz nost – tik plaša bija mana izjūtu amplitūda no lielā kopuma pa vienam vien ceļot ārā šajā grāmatā lasāmos stāstus," tā par grāmatas tapšanu saka Kristīne Pastore, kas pati ir grobiņniece. "Bet pats galvenais – milzīgs lepnums par šo vietu, kur dzīvo tik daudz fantastisku cilvēku! Gudru, radošu, pamatīgu, izturīgu, diplomātisku un visādi citādi rūdītu – vārdu sakot, izdzīvotāji jebkuros apstākļos. Tik ļoti daudz, ka ar vienu grāmatu ir par maz."

Andžils Remess atzīstas, ka līdz šīs grāmatas tapšanai viņa zināšanas par Grobiņu bija visai pieticīgas. "Zināju galvenokārt Lielo ielu, pa kuru savulaik liepājnieki brauca uz Rīgu, un vēlāk zināju restorānu "Jūrpils", kur liepājniekiem dažkārt bija pēdējā pietura pēc atgriešanās no Rīgas," viņš stāsta. "Agrā jaunībā zināju arī to, ka grobiņniekus varēja nokaitināt, pajautājot, kurā ielā viņi dzīvo, jo pilsētā faktiski tikai viena iela bija. Taču grāmatas tapšanas laikā iepazinu pavisam citu Grobiņu. No sendienām iznira kuršu drosme un Grobiņas teiksmainais diženums, kas savijās kopā ar pilsētas un novada lielāko bagātību – cilvēkiem, kuri apzinās piederību savai zemei."

Andris Gertsons Grobiņā pavadījis bērnību un viņam grāmatas tapšanas laikā bijis prieks izstaigāt vietas, kur tik daudz kas piedzīvots. Bet vienlaikus arī atbildība par uzticēto darbu, kurš nav bijis viegls.

Grāmata "100 stāsti par Grobiņas novadu" tapusi izdevniecībā "Latvijas mediji". Tās vadītāja Evija Veide atzina: katrs novads varētu lepoties ar šādu stāstu krājumu par saviem īpašajiem cilvēkiem, vietām un notikumiem.

Uz grāmatas atklāšanas pasākumu ikviens interesents aicināts 6.decembrī pulksten 18 Grobiņā, Alejas ielā 2, SIA "Komunāltehnika Z" garāžā.