Svētdien, 23. aprīlī, brīvprātīgie no studentu programmas "Southwestern Advantage" veiks otro ziedojumu vākšanu šajā mēnesī – vairākās Latvijas pilsētās, arī Liepājā, brīvprātīgie apmeklēs mājsaimniecības, aicinot cilvēkus ziedot SOS ģimenēm. Ziedojumi būs atbalsts tiem 119 bērniem, kas patlaban dzīvo ģimenēs Īslīces un Valmieras SOS bērnu ciematos, kā arī integrētajās ģimenēs ārpus ciematiem. Tādējādi viņiem tiks sniegta iespēja vasaru aizvadīt bērnu nometnēs, informē pasākuma organizatori.

Programmas "Southwestern Advantage" dalībniece un ziedojumu vākšanas kampaņas organizatore Ilze Kalna stāsta: "Šī ir ikgadēja tradīcija, kuru realizējam, aicinot sabiedrību atvērt durvis atbalstam un ziedot SOS bērnu ciematu vajadzībām. Varam lepoties, ka šī gada aprīlī ziedojumu kampaņu īstenojam divas reizes: to sākām 2. aprīlī  un turpināsim šajā svētdienā vairākās Latvijas pilsētās. Pateicoties jauniešiem, kuri 2. aprīlī klauvēja pie ļoti daudzām durvīm, tika saziedoti 22 184,29 EUR. Esam gandarīti, ka arī 23. aprīlī varēsim satikt vēl daudz sirsnīgu cilvēku, darot labu darbu un piepildot bērnu sapņus. Diena jauniešiem ir izaicinoša un piedzīvojumiem pilna, taču gandarījuma sajūta par padarīto ir neaprakstāma."

"Mēs augstu novērtējam brīvprātīgo darbu un 2. aprīlī paveikto, jo savāktie ziedojumi būs liels atbalsts SOS Bērnu ciematu bērniem. Šogad ziedošanas kampaņas mērķis ir piedāvāt bērniem no SOS ģimenēm apmeklēt tādas vasaras nometnes, kas atbilst viņu interesēm un spējām. Ceram, ka arī šoreiz jaunieši, kuri piedalīsies ziedojumu vākšanā, sastaps atsaucīgus cilvēkus, kuri atbalstīs kampaņas mērķi." Tā par paveikto un gaidāmo ziedošanas kampaņā saka Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore Ilze Paleja.

Ziedojumu vākšanas kampaņa 23. aprīlī norisināsies Rīgā, Liepājā, Tukumā, Jūrmalā, Olainē, Jelgavā, Lielvārdē, Ogrē, Salaspilī, Ādažos, Carnikavā, Saulkrastos, Cēsīs, Valmierā, Daugavpilī,  kā arī šo pilsētu apkaimēs un citās mazākās Latvijas pilsētās. Brīvprātīgie klauvēs pie apkaimju iedzīvotāju durvīm. Visiem ziedojumu kampaņā iesaistītajiem būs īpašas pazīšanās zīmes. Ziedojumi tiks vākti gan skaidrā naudā speciāli noformētos ziedojumu spainīšos, gan arī būs iespēja veikt ziedojumus ar kartes maksājumu. Ikviens no kampaņas dalībniekiem varēs uzrādīt pilnvarojumu vākt līdzekļus Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas vārdā.

Šāda aktivitāte Latvijā norit jau desmito gadu, šogad tajā piedaloties vairāk nekā simts brīvprātīgajiem. Kampaņu organizē studentu programma "Southwestern Advantage" sadarbībā ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju. Kopumā aizvadīto gadu laikā, pateicoties brīvprātīgo palīgu atbalstam, savākti vairāk nekā 110 000 EUR dažādu atbalsta projektu realizēšanai.

Lai atbalstītu SOS bērnu ciematos dzīvojošos bērnus, ziedot var arī Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas mājaslapā. Vairāk par ziedojumu veikšanas iespējām www.sosbernuciemati.lv.

Par programmu "Southwestern Advantage"
"Southwestern Advantage" ir studentu vasaras programma, kurā piedalās ASV un Kanādas, kā arī Baltijas un citu Eiropas valstu studenti. Tā pastāv jau vairāk nekā 150 gadus. Programmas galvenais mērķis ir sniegt studentiem iespēju iemantot pieredzi komunikācijas un valodas jomā, kā arī iegūt zināšanas veiksmīgas nākotnes veidošanā. Studenti no Latvijas tajā piedalās kopš 2001. gada.  Papildus darbam ASV jaunieši atbalsta labdarības projektus Latvijā.

Par SOS bērnu ciematiem
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir nevalstiska labdarības organizācija, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenisku aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem, uztur ģimeņu atbalsta centrus un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru “Airi vecākiem” vairākās Latvijas pašvaldībās. Divu SOS bērnu ciematu audžuģimenēs Īslīcē un Valmierā, vairākās integrētajās SOS ģimenēs, kā arī SOS jauniešu mājā Jelgavā atbalstu, drošību un jaunas mājas raduši 130 bērni un jaunieši no visas Latvijas. Kopumā visās SOS bērnu ciematu īstenotajās atbalsta programmās gada laikā palīdzību saņem vairāk nekā 1200 bērnu.