Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar pieaugošiem "Covid–19" izplatības riskiem, Liepājas pilsētas domes sēdē tika pieņemti lēmumi par 7.–12.  un 1.–6. klašu  skolēnu nodrošināšanu ar pārtikas pakām. Šonedēļ pārtikas pakas tiks nogādātas izglītības iestādēs, informē Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Tā kā 7.−12. klašu audzēkņiem šobrīd noteikts attālinātais mācību process līdz 6.decembrim, ar pārtikas pakām tiks nodrošināti skolēni no ģimenēm, kuras saņēmušas trūcīgas, maznodrošinātas, vai  daudzbērnu ģimenes statusu, kā arī bērni ar invaliditāti, tādi izglītojamie, kuriem ir iecelts aizbildnis, vai skolēni, kuriem sociālais pedagogs un klases audzinātājs izglītības iestādē rekomendē ēdināšanas maksas atvieglojumus.

Tāpat pārtikas pakas tiks nodrošinātas vispārizglītojošo skolu audzēkņiem no 1. līdz 6. klasei, kuriem saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām noteikts 10 dienu attālinātais mācību process. Kopumā izglītības iestādēs tiks nogādātas 1262 pārtikas pakas.

Pārtikas paku komplektēšana notika sadarbībā ar jau esošajiem ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem izglītības iestādēs, kuri arī piegādās pakas vispārizglītojošām skolām. Pakas saturu ir veidojis uztura speciālists sadarbībā ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Pakā iekļauti tādi produkti, kuriem ir ilgāks uzglabāšanas termiņš un visās pakās ir vienots saturs. Vispārizglītojošo skolu direktori koordinēs pārtikas paku izsniegšanu izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, ievērojot ārkārtējās situācijas noteiktos ierobežojumus un drošības prasības.

Pārtikas paku plānotie piegādes datumi:
• 24.novembris  – Liepājas 3. pamatskola
• 25.novembris  – Liepājas 7. vidusskola, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10 vidusskola, Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola (1. – 6. klašu izglītojamie).
• 26.novembris – Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola (7. – 12. klašu izglītojamie), Liepājas Valsts 1. ģimnāzija.
• 27. novembris – Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Liepājas Katoļu pamatskola.
• 30.novembris – Liepājas Liedaga vidusskola, Liepājas 8.vidusskola.

Lai saņemtu pārtikas paku, izglītojamajam jābūt deklarētam Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un jāmācās kādā no Liepājas vispārizglītojošām skolām. Pārtikas pakas kopējā vērtība  7. līdz 12. klašu izglītojamiem (20 mācību dienām) ir 31,40 eiro, savukārt 1. – 6. klašu skolēniem (10 mācību dienām) 17,20 eiro (iekļauts PVN un iepakošanas un piegādes izmaksas).