6. augustā sāksies pabalstu izmaksa akcijā "Skolas soma" Liepājā deklarētām daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām ģimenēm un ģimenēm ar bērniem invalīdiem un aizbildnībā esošiem bērniem.

Tāpat arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm, kā arī ģimenēm ar bērniem, kuras saņem sociālā darbinieka atbalstu, pašiem iesaistoties savu problēmu risināšanā.

Pabalstu 20 eiro apmērā katram skolēnam vecāki varēs saņemt AS "Norvik banka" Liepājas filiālēs līdz oktobra beigām.

Pabalsts akcijā "Skolas soma" 20 eiro apmērā, kas paredzēts bērnam skolas lietu iegādei, tiks izmaksāts par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš šā gada septembrī turpinās mācības vispārējās izglītības iestādē, sākot no 2. klases.

Pabalstu var saņemt pilnīgi visas Liepājā deklarētās daudzbērnu ģimenes, sākot no trīs bērniem, ja vismaz viens no viņiem ir skolas vecumā.  

Pabalsts tiks izmaksāts arī par personām vecumā no 18 līdz 21 gadam, ja tās turpinās mācības vispārējās izglītības iestādē dienas maiņā un nav nodarbinātas. Pabalstus varēs saņemt visas trūcīgās ģimenes, kurām laika posmā no 2018.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam

Pabalstu jebkurā AS "Norvik banka" filiālē varēs saņemt viens no vecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Saraksti, kuri veidoti pēc VSAA sniegtajiem datiem,  par visām minētajām ģimenēm būs bankā, izņemot ģimenes, kurām ir trūcīgas ģimenes statuss. Ģimenes ar vienu vai diviem bērniem skolas vecumā, kurām laika posmā no 2018.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim ir spēkā trūcīgas ģimenes statuss, sākot no 6.augusta aicinātas ierasties Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā 220.kabinetā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un izziņu mācību iestādes izziņu 9.klašu beidzējiem, lai reģistrētos pabalsta saņemšanai.

Ja ģimenei ir tiesības saņemt pabalstu akcijā "Skolas soma", bet tā nav iekļauta sarakstā, tad pabalsta saņemšanai jāvēršas Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā 220.kabinetā, un jāiesniedz iesniegums ne vēlāk kā līdz 30.septembrim.

Plānots, ka pabalstu varētu saņemt ap 1000 liepājnieku ģimeņu, kuru bērni septembrī atsāks skolas gaitas. Pabalstu izmaksai akcijā "Skolas soma" no pašvaldības budžeta piešķirti  40 000 eiro.

Savukārt pirmklasnieku vecāki, kuru bērni pirmo reizi sāks mācības kādā no Liepājas vispārizglītojošām skolām, tāpat kā iepriekšējos gadus, varēs saņemt 30 eiro lielu pabalstu mācību līdzekļu iegādei, neatkarīgi no bērna deklarētās dzīvesvietas.

Šo pabalstu izmaksa sāksies septembrī, kad būs nokomplektētas visas pirmās klases un skolās apkopoti dati par pirmklasniekiem.  Pirmklasnieku vecāki pirmajā skolas dienā, pavadot savus bērnus uz skolu, aicināti ņemt līdzi arī bankas konta datus, lai varētu skolā aizpildīt iesniegumu pirmklasnieka pabalsta saņemšanai.

Pabalsta izmaksai pirmklasniekiem no pašvaldības budžeta piešķirti 24 000 eiro.