No 29.jūnija līdz 2.jūlijam Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) aulas pagalmā līdzās Iedvesmas parkam noritēs vasaras izlaidumi, kuros diplomu saņems bakalaura un maģistra studiju programmu absolventi no deviņām fakultātēm un RSU Liepājas filiāles. Aptuveni katrs septītais no šīs vasaras 1142 absolventiem ir ārvalstu students. Gādājot par veselību un drošību, izlaidumu dalībniekiem nepieciešams sadarbspējīgs vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas apliecinājums. Absolventu sveicējus aicinām sekot izlaidumiem līdzi tiešsaistē RSU mājaslapā.

Starp šīs vasaras RSU absolventiem ir 824 medicīnas un veselības aprūpes studenti, to skaitā 67 Liepājas filiāles un 158 ārvalstu studenti. Diplomus saņems arī 318 sociālo zinātņu studenti.

Izlaidumu maratonu otrdien, 29.jūnijā, pulksten 11 atklās Zobārstniecības fakultāte, kā arī Farmācijas fakultāte. Savukārt pulksten 15 izlaidums sāksies Medicīnas fakultātes paspārnē sagatavotajiem jaunajiem ārstiem, kā arī biomedicīnas speciālistiem.

Trešdien, 30.jūnijā, pulksten 11 absolventus suminās Eiropas studiju fakultāte, kas sagatavojusi reģionālās, nacionālās un starptautiskās politikas speciālistus, topošos uzņēmējus, reklāmas un mārketinga ekspertus. Pulksten 15 stafeti pārņems Komunikācijas fakultāte. Absolventi specializējušies fotogrāfijā, mediju studijās, multimediju komunikācijā, organizāciju un menedžmenta socioloģijā, psiholoģijā, sabiedriskajās attiecībās, sociālajā antropoloģijā, stratēģiskajā un sabiedrisko attiecību vadībā un žurnālistikā.

Ceturtdien, 1.jūlijā, pulksten 11 absolventus sveiks Juridiskā fakultāte. Savukārt pulksten 15 izlaidums noritēs Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes un RSU Liepājas filiāles absolventiem. Studenti grādu ieguvuši tādās jomās kā sabiedrības veselība, sociālais darbs, supervīzija, uzturzinātne, vecmāte, veselības psiholoģija, veselības vadība un māszinības, tostarp ar specializāciju anestēzijā, intensīvajā un neatliekamajā aprūpē, ambulatorajā aprūpē, garīgajā veselībā, internajā aprūpē un ķirurģiskajā aprūpē.

Medicīnas māsas ir arī starp 67 Liepājas filiāles absolventiem. Filiāli šovasar absolvē arī ārsta palīgi, ārstnieciskā masāžas speciālisti un psihologi.

RSU ārvalstu studenti diplomus saņems piektdien, 2.jūlijā, pulksten 11. Starp 158 ārvalstniekiem lielākā daļa – 142 – absolvē studiju programmu Medicīna, bet pārējie – programmu Zobārstniecība. Vasaras izlaidumu maratonu pulksten 15 noslēgs Rehabilitācijas fakultāte. Starp tiem ir jaunie fizioterapeiti, audiologopēdi, ergoterapeiti, ortozēšanas-protezēšanas speciālisti, rehabilitācijas speciālisti, kā arī eksperti uztura jautājumos.
 
Izlaidumu laikā RSU teritorijā nepieciešams nēsāt sejas maskas. Sīkāka informācija par izlaidumu norisi RSU mājaslapā.