Liepājā no nākamā gada plānots būtiski palielināt veselības aprūpes pabalstu vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem no mājsaimniecībām, kurās ir seniori un personas ar invaliditāti. Šādu Sociālā dienesta priekšlikumu 4. novembrī atbalstīja deputāti Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes domes Sociālo lietu, veselības un sabiedriskā kārtības un Finanšu komitejā, informē Liepājas Sociālā dienesta Sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Nolemts veikt grozījumus saistošajos noteikumos “Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem un materiālo palīdzību Liepājas valstspilsētas pašvaldībā”, kas paredz sniegt atbalstu liepājniekiem ar viszemākajiem ienākumiem, kuri paši saviem resursiem nespēj pilnvērtīgi nodrošināt pamatvajadzības – piem., seniori un cilvēki ar invaliditāti, kuri atšķirībā no darbspējīgiem nevar strādāt, lai gūtu papildus ienākumus.  

“Mūsu dzīves kvalitāti raksturo attieksme pret līdzcilvēkiem, tai skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un senioriem, kuri ir visneaizsargātākā sabiedrības daļa. Laikā,  kad palielinās komunālie maksājumi, nemitīgi pieaug veselības aprūpes un medikamentu cenas, redzam, ka liepājniekiem, īpaši senioriem, tēriņi kļūst arvien lielāki. Tāpēc ir būtiski šajā brīdī palielināt veselības aprūpes pabalstu, turpinot atbalstīt tos, kuriem klājas visgrūtāk, ” uzsver Liepājas Valstspilsētas Domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.    

Saistošie noteikumi paredz no 2022. gada 1. janvāra palielināt veselības aprūpes pabalsta apmēru  trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurās ir valsts vecuma pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar invaliditāti no līdzšinējiem 75 eiro līdz 150 eiro vienas personas mājsaimniecībai un no līdzšinējiem 145 eiro līdz 300 eiro vairāku personu mājsaimniecībai kalendārajā gadā.

Tādējādi tiks nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, nodrošinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes nepazemināšanos un sniedzot materiālu atbalstu vismaz veselības aprūpes izdevumiem laikā, kad pieaug vispārējā dzīves dārdzība.

Veselības aprūpes pabalstu gadā saņem aptuveni 2500 liepājnieki, no kuriem lielākā daļa – ap 2000 ir valsts pensijas vecumu sasniegušie un cilvēki ar invaliditāti, kuriem pabalsta apmēru dubultos.

Lai nodrošinātu veselības aprūpes pabalsta izmaksu sakarā ar pabalsta apmēra palielināšanu noteiktajām mērķa grupām, pašvaldības budžetā papildus būs nepieciešami 150 000 eiro.

Informācijai

Veselības aprūpes pabalstu var saņemt vienu reizi kalendārajā gadā un tas paredzēts šādu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu daļējai segšanai: par zobu labošanu, protezēšanu, zobu higiēnas pakalpojumu,  par medikamentu iegādi, ārstēšanos sertificētā ārstniecības iestādē, konsultācijām un ārstēšanu pie ārsta speciālista, par optisko redzes korekcijas līdzekļu (brilles) iegādi ar ārsta speciālista nosūtījumu vai briļļu recepti.