Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, pirms 85 gadiem dzimis augstskolas mācībspēks, matemātiķis, fiziķis, daudzu zinātnisku darbu autors Gunārs Sudmalis.

Pedagogs, matemātiķis Gunars Sudmalis dzimis 1931.gada 27.janvārī Priekulē. 1959.gadā absolvējis Latvijas Valsts universitāti ar vidusskolas matemātikas skolotāja kvalifikāciju. No 1966. līdz 1970.gadam studējis Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fizikāli enerģētiskā institūta neklātienes aspirantūrā. 1995.gadā iegūts matemātikas maģistra grāds par publikācijām un maģistra darbu "Modelēšanas loma topošo matemātikas skolotāju iepazīstināšanā ar matemātikas pielietojumiem fizikā un astronomijā". No 1959. līdz 2000.gadam Liepājas Pedagoģiskā institūta/Liepājas Pedagoģijas akadēmijas mācībspēks Matemātikas un Matemātikas informātikas katedrā.

Publicējis vairāk nekā 30 zinātniskus darbus, no tiem nozīmīgākie: "Optika un atomfizika" (1984), "Paškontroles jautājumi fizikā" (1984), "Mehānika un elektrodinamika" (1987), "Varbūtības teorija" (1998). 1981.gadā apbalvots ar krūšu nozīmi "Izglītības teicamnieks". 1982.gadā ierakstīts Liepājas Pedagoģiskā institūta Goda grāmatā.

Miris 2006.gada 3.jūnijā, apbedīts Liepājas Centrālkapos.