Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, pirms 85 gadiem dzimis skolotājs Emīls Arājs, bijis ilggadējs Liepājas 11.vidusskolas un 7.vidusskolas direktors.

Skolotājs Emīls Arājs dzimis 1932.gada 25.augustā Sakas pagasta "Vaskupos". 1950.gadā absolvējis Liepājas Pedagoģisko skolu, no 1954. līdz  1958.gadam studējis Liepājas Pedagoģiskajā institūtā, saņēmis latviešu valodas un literatūras vidusskolas skolotāja diplomu. 1950./1951.gadā Pāvilostas 7 klašu pamatskolas direktors. No 1951.līdz 1953.gadam karadienestā.

No 1958. līdz 1961.gadam komjaunatnes Liepājas pilsētas komitejas 1.sekretārs. 1960.gadā organizējis parka stādīšanu tukšā laukumā līdzās piemineklim bojā gājušajiem zvejniekiem un jūrniekiem. Pie zvejnieku kolhoza "Boļševiks" kluba ēkas rosinājis Jaunlaulāto parka veidošanu. Tagad tur zaļo kuplas liepas, un tas ir suņu pastaigu laukums.

No 1961. līdz 1979.gadam bija Liepājas 11.vidusskolas direktors. No 1979. līdz 1999.gadam Liepājas 7.vidusskolas direktors, izveidoja 7.vidusskolu par priekšzīmīgu divplūsmu mācību iestādi. Ietverts laikraksta "Kurzemes Vārds" atlasē "20. gadsimta izcilākie Liepājas izglītības darbinieki". No 2000.gada pensijā. Līdz mūža beigām sadarbībā ar Maiju Neimani strādāja pie grāmatas manuskripta par Liepājas izglītības vēsturi.

Miris 2008.gada 7.martā apbedīts Liepājas Centrālkapos Mākslinieku kalniņā.