Trešdien, 16.aprīlī, atzīmējot Pasaules balss dienu, ikviens  interesents aicināts veikt bezmaksas balss pārbaudi. Šāds pasākums Liepājā notiek pirmo reizi.

Kā informē SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase, pasākumu rīko Liepājas Universitātes Logopēdijas centra Runas un balss izpētes laboratorija sadarbībā ar Liepājas Reģionālās slimnīcas Fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļu

Balss pārbaudes notiks 16.aprīlī Liepājas Reģionālās slimnīcas Fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļā no pulksten 9 līdz 16. Interesentiem  iepriekš jāpierakstās pa telefonu 29172600.

Balss pārbaudes laikā Liepājas Universitātes docente,  medicīnas doktore, Liepājas Reģionālās slimnīcas audiologopēde Baiba Trinīte piedāvās unikālu iespēju ikvienam interesentam profesionāli novērtēt balss funkciju un izveidot individuālo balss karti, kas varētu kalpot kā objektīvs atskaites punkts balss attīstības darbā. Savukārt klienti, kuriem pārbaužu laikā tiks atklāti balss traucējumi, saņems rekomendācijas, kas būtu jādara, lai šos traucējumus novērstu.

Cilvēks izmanto balsi, lai paustu emocijas, vēlmes un vajadzībām, kā arī strādātu. Bet, ja gadās kādreiz "pazaudēt" balsi, tad tā var būt ļoti nepatīkama problēma. Īpaši tad, ja balss traucējumi ietekmē spēju veikt savas ikdienas aktivitātes.

Pasaulē ir daudz cilvēku, kuru profesionālie panākumi atkarīgi no iespējas kvalitatīvi izmantot un pielietot savu balsi. Par profesionāliem balss lietotājiem varētu nosaukt skolotājus, politiķus, pārdevējus, telefona operatorus, aktierus, dziedātājus, radio/TV diktorus, advokātus, trenerus u.c.

Baiba Trinīte uzsver, ka Runas un balss izpētes laboratorijā ir pieejams visjaunākais balss funkcijas novērtēšanas un attīstīšanas aprīkojums, kas ļauj izveidot balss diapazona karti, kurā ar matemātisku precizitāti ir aprēķinātas balss toņa augstuma un intensitātes galējās robežas, redzama pāreja no viena balss reģistra uz otru. Multidimensionāla balss programma analizē balss skanējuma kvalitāti, sasaistot kopā skanējumu ar fizioloģiskajām norisēm balss aparātā. Elektroglotogrāfijas metode dod iespēju objektīvi novērtēt balss saišu slēgšanās kvalitāti krūšu/galvas reģistrā, dot slēdzienu par balss rezonējošo īpašību uzlabošanu. Laboratorijas aprīkojums dod iespēju strādāt ar balss funkcijas attīstīšanu, izmantojot vizuālo un akustisko atgriezenisko saiti. Laboratorijā ir pieejams arī dzirdes funkcijas novērtējums ar toņa audiometrijas metodi. Laboratorijas aprīkojums dod iespēju strādāt ar balss funkcijas attīstīšanu, izmantojot vizuālo un akustisko atgriezenisko saiti.

Sākotnēji iniciatīva par Pasaules balss dienu pieder vairākiem Brazīlijas balss speciālistiem, kuri 1999.gadā nāca klajā ar ideju aktualizēt balss veselību. Bet starptautiski šī diena tiek atzīmēta kopš 2002.gada. Tās mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par balss nozīmi savstarpējā komunikācijā, par to, cik svarīga ir balss katram no mums kā saziņas līdzeklis, kā arī, lai palīdzētu identificēt balss traucējumus.