Karostas glābšanas biedrība oktobrī rīko Karostas gidu kursus un aicina pieteikties kursu dalībniekus, informē biedrības valdes locekle Monta Krafte.

Kursu mērķis ir sagatvot gidus, kas var vadīt ekskursijas pa Karostu, Karostas cietumu, Ziemeļu fortiem latviešu valodā un svešvalodās. Tā kā pēdējos gados ievērojami pieaudzis to tūristu skaits Karostā, kas labprāt izvēlas ekskursijas gida vadībā un arī Karostas cietumā visas ekskursijas notiek tikai gidu vadībā, vasarā Karostā pietrūkst kvalificētu gidu, īpaši svešvalodās runājošu.

Tāpēc Karostas glābšanas biedrība, izmantojot savus resursus un pieaicinot vieslektorus, rīko mēnesi ilgus gidu kursus. Kursu ietvaros notiks lekcijas, kurās topošie gidi tiks iepazīstināti ar gida darba metodiku, Liepājas, Karostas, Karostas cietuma vēsturi un aktualitētēm, būs mācību ekskursijas pa Karostas cietumu, Ziemeļu fortiem un Karostu. Kursu noslēgumā paredzēts arī eksāmens, kurā tiks izvērtētas pretendentu zināšanas un gida prasmes. Tiem kursu dalībniekiem, kuri būs ieinteresēti un būs apguvuši vajadzīgās prasmes, Karostas glābšanas biedrība piedāvās vadīt ekskursijas nākamajā tūrisma sezonā.

Kursi notiks darbdienu vakaros un nedēļas nogalēs. Kopā paredzētas 5 lekcijas un 5 mācību ekskursijas. Kursu dalības maksa ir 20 eiro. Lai pieteiktos kursiem, jānosūta CV un motivācijas vēstule uz e-pastu info@karostascietums.lv