Rakstniece Lāsma Gaitniece valsts svētku priekšvakarā saņēmusi divus apbalvojumus – Pateicības rakstus no emigrācijas latviešu laikrakstu izdevējiem un Veselības ministrijas.

Emigrācijas latviešu laikraksti "Brīvā Latvija"/"Laiks" un Latviešu valodas aģentūra šo izdevumu ilggadējai autorei rakstniecei Lāsmai Gaitniecei pasniedza Pateicības rakstu par ieguldījumu Latvijas valsts un Latvijas kultūras popularizēšanā. Rakstu otrdien, 13.novembrī, laikrakstu "Brīvā Latvija"/"Laiks" redakcijā pasniedza izdevumu galvenā redaktore Ligita Kovtuna.

Savās publikācijās, kuru mērķauditorija ir ārpus Latvijas dzīvojošie tautieši, Gaitniece galvenokārt pievērsusies trim tematiem: mūsu valsts kultūrvēsturiskie objekti (muzeji, pilis, muižas); ļoti populāri un arī mazāk zināmi tūrisma objekti, galvenokārt dažādas Latvijas pilsētas un ciemati; un Latvijas vēsture, pārsvarā ievērojamas personības.

Šonedēļ – 16.novembrī – Pateicības rakstu par ieguldījumu Latvijas medicīnas vēstures izpētē Lāsmai Gaitniecei pasniegs arī LR veselības ministre Anda Čakša. Šo pateicību rakstniece nopelnījusi par savu pētniecisko darbu, sagatavojot kultūrvēsturiskas ievirzes grāmatu "Dziednīca pie jūras. Versija par Liepājas medicīnas vēsturi" (izdevējs "VESTA-LK", 2017). Kā par šo darbu saka pati autore – tas tapis daudzu gadu garumā, sadarbojoties ar Latvijā populāriem un iemīļotiem vecākās paaudzes mediķiem – savulaik Latvijas vecāko ķirurgu Helmutu Klēšmitu, traumatologu Teodoru Eniņu, infektoloģi Zoju Savostjanovu, ilggadējo Liepājas slimnīcas galveno ārstu ķirurgu Gunāru Valteru un citiem. Darba tapšanas gaitā autore izmantojusi Latvijas Valsts Vēstures arhīva un Liepājas muzeja dokumentus, kā arī rakstus periodiskajos izdevumos ("Libausche Zeitung", "Kurzemes Vārds" u.c.).