Ņemot vērā ārkārtējo situāciju, kādā nonākuši Lēņu ielas 5 iemītnieki un to, ka iedzīvotāji pašu spēkiem nespēj atrisināt sarežģītos apstākļus, pašvaldība uz laiku nodrošinās Lēņu ielas 5 iedzīvotājus ar pagaidu dzīvesvietu, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Saistībā ar to, ka Liepājas pilsētas būvvalde 2021.gada 1.novembrī lēma par nekavējošu nekustamā īpašuma Lēņu ielā 5, Liepājā, ekspluatācijas pārtraukšanu, jo  būves tehniskais stāvoklis rada draudus veselībai un dzīvībai, izveidojusies situācija atzīstama par ārkārtēju, kurā īpašumā esošajām personām miteklis jāatstāj nekavējoties.

Šādos apstākļos Liepājas valstspilsētas pašvaldība ir gatava cilvēkus nodrošināt ar pagaidu mājokli. Šobrīd norisinās un turpinās sarunas par katram iedzīvotājam piemērotākā atbalsta sniegšanu.

Liepājas valstspilsētas pašvaldībai ir tiesības sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā saskaņā ar likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" grūtībās nonākušām personām. Tas paredz neatliekamu palīdzību cilvēkiem, kuri nonākuši situācijā, kas atzīstama par ārkārtēju, jo mājoklis, kurā tā mitinās, kļuvis neapdzīvojams terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas, vai citas katastrofas dēļ, vai mājokļa tehniskais stāvoklis apdraud tajā mītošo personu dzīvību, veselību. Šajos gadījumos pašvaldība var nodrošināt iedzīvotājus ar pagaidu dzīvesvietu līdz vienam gadam.  

Jau ziņots, ka cilvēki, kuri sākuši dzīvot Lēņu ielā 5, nokļuvuši neapskaužamā situācijā, iemaksājot naudu par dzīvokļiem ēkā, kas nebija nodota ekspluatācijā un šie darījumi netika reģistrēti Zemesgrāmatā. SIA "Lēņu nams", kas iedzīvotājiem šos nepabeigtos dzīvokļus tirgoja, tika likvidēts. Pašvaldība ēku pārņēma no valsts, īpašums tika atzīts par bīstamu dzīvošanai un pašu iedzīvotāju drošības dēļ, ēka ir jāatstāj. Pašvaldība ir gatava sniegt iedzīvotājiem pagaidu dzīvesvietu un nodrošināt ar cita veida nepieciešamo atbalstu.