Deputāti šonedēļ domes sēdē lems par saistošos noteikumu "Zemas īres mājokļu izīrēšanas kārtība Liepājas valstspilsētas pašvaldībā" izdošanu.  


Šādu lēmumu 13.aprīlī jau pieņēma deputāti Pilsētas attīstības komitejā.

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiek reģistrētas mājsaimniecības zemas īres mājokļu izīrēšanas reģistrā Liepājas pašvaldībā.

Ministru kabinets pērnvasar lēma par finansēšanas fonda izveidi zemas īres mājokļu būvniecībai un arī noteica, ka zemas īres mājokļa īres rindas veidošanu regulē pašvaldības saistošie noteikumi.  

Šobrīd Liepājā nav spēkā saistošie noteikumi, kas regulētu zemas īres mājokļu īres rindas veidošanu. Taču tādi ir nepieciešami rindas veidošanas regulējumam.

Sagatavotā lēmumprojekta anotācijā arī teikts, ka šādi saistošie noteikumi veicinās mājokļu pieejamību, kā arī iespējamu speciālistu piesaisti darbam pilsētā.   

Noteikumi būs saistoši gan nekustamā īpašuma attīstītājiem, gan personām, kuras vēlēsies īrēt zemas īres mājokļus.

Personām, kuras vēlēsies īrēt zemas īres mājokli, būs jāiesniedz saistošajos noteikumos norādītie dokumenti un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem kritērijiem.  

Atbildīgi par saistošo noteikumu izpildi būs Nekustamā īpašuma pārvaldes Mājokļu nodaļas darbinieki un pašvaldības Dzīvokļu komisija.

Laikā no 20.marta līdz 4.aprīlim sabiedrības viedokļa noskaidrošanai un priekšlikumu iesniegšanai saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts bija publicēts pašvaldības mājaslapā. Nekādi priekšlikumi par saistošo noteikumu projekta redakciju netika saņemti.

Portāls irliepaja.lv jau vēstīja, ka uzņēmums "Lion Estate" par zemas īres mājokļu namu iecerējis pārbūvēt ēku Laivinieku ielā 4.

Savukārt pašvaldība par īres namu nolēma pārbūvēt daudzdzīvokļu ēku Lēņu ielā 5.