Liepājas pilsētas pašvaldība aicina Liepājas uzņēmējus, tirgotājus, pakalpojumu sniedzējus un citu jomu pārstāvjus, kuri saistīti ar klientu apkalpošanu klātienē, pievērst pastiprinātu uzmanību esošajai epidemioloģiskajai drošībai un atbildīgo institūciju norādījumiem savu darbinieku un visu liepājnieku iespējamā veselības apdraudējuma mazināšanai, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Liepājā pēdējo divu nedēļu laikā ir konstatēti 40 jauni "Covid-19" saslimšanas gadījumi, un tas ir straujākais inficēšanās gadījumu pieaugums kopš šī gada marta, kad tika konstatēta pirmā saslimšana mūsu pilsētā. Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra sniegto informāciju, daļai no inficētajiem nevar izsekot saslimšanas avotu.

Šajā brīdī izšķiroša ir ikviena personīgā atbildība valstī noteikto drošības pasākumu ievērošanā, tādēļ Liepājas pilsētas pašvaldība aicina tirdzniecības vai pakalpojuma sniedzējus uzraudzīt, lai gan klienti, gan darbinieki lietotu mutes un deguna aizsegus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Lai iespējami mazinātu infekcijas izplatību, kā arī ierobežotu negatīvo ietekmi uz uzņēmuma darbību kopumā, kādam darbiniekam inficējoties vai nonākot tiešā kontaktā ar inficētu personu, slimības ilgā inkubācijas perioda dēļ (8 – 10 dienas) paredzētie veselības drošības pasākumi, tai skaitā pareiza klientu un pašu darbinieku mutes un deguna aizsegu lietošana, ir īpaši svarīga. Pašvaldība aicina apsvērt iespēju neapkalpot apmeklētājus bez sejas maskām, kā arī rosina par drošības jautājumiem atbildīgos darbiniekus rūpīgi ikdienā sekot līdzi apmeklētāju plūsmai un masku lietošanai.

Tāpat Liepājas pilsētas pašvaldība paralēli risina jautājumu, lai dažādām sabiedrības grupām sabiedriskās vietās ērti un par pieejamiem līdzekļiem būtu pieejamas sertificētas sejas maskas.

Liepājas pilsētas pašvaldība atgādina, ka grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi "Covid-19" infekcijas izplatības ierobežošanai", kas stājās spēkā 2020.gada 13.oktobrī, paredz, ka tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās pakalpojuma sniedzējiem un saņēmējiem jālieto mutes un deguna aizsegi (sejas maskas vai vizieri). Tāpat jāturpina ievērot distanci un higiēnas prasības.  

Liepājas pilsētas pašvaldība devusi uzdevumu arī savā pakļautībā esošajām iestādēm, piemēram, Liepājas pilsētas pašvaldības policijai un sabiedriskā transporta kontroles dienestam, pievērst pastiprinātu uzmanību mutes un deguna aizsegu lietošanai sabiedriskās vietās.

Papildus norādām, ka Liepājas pilsētas pašvaldības oficiālajā mājaslapā ir pieejami dažādi  informatīvie materiāli, kurus var izmantot, lai informētu uzņēmuma klientus un darbiniekus par ierobežojumiem, roku dezinficēšanu, 2 metru distances ievērošanu u.c.

Informācija pieejama šeit: www.liepaja.lv/pasarga-sevi-no-koronavirusa-covid-19/

Liepājas pilsētas pašvaldība jau šobrīd pasakās ikvienam uzņēmējam, kurš ar vislielāko atbildību izturas pret esošo situāciju. Aicinām arī turpmāk ikvienu būt atbildīgam par savu un līdzcilvēku veselību!

Atgādinām, ka sejas maskas obligāti jāvalkā ne tikai sabiedriskajā transportā, bet arī veikalos, aptiekās, pastā, muzejos, bibliotēkās, lidostā, autoostās un dzelzceļa stacijās, kā arī apmeklējot izstādes un reliģiskās darbības veikšanas vietas, piemēram, apmeklējot dievkalpojumu. Prasība par sejas maskām attiecas arī uz šo vietu darbiniekiem, kuri no apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru, piemēram, īpašām sieniņām. Tāpat sejas maska ir jālieto pakalpojumu sniegšanas vietās, kur cilvēki uzturas ilgāk par 15 minūtēm un nav iespējams ievērot 2 metru distanci, kā arī nav izveidotas citas fiziskas barjeras.