No pirmdienas, 26. augusta, Sarkanā krusta  pārtikas pakas iedzīvotāji varēs saņemt arī pilsētas centrā – Peldu ielā 5, 1.stāvā katru darba dienu no 9 līdz 18.

Par to informē Sarkanā krusta pārstāve Liepājā Ieva Brakše.

Sociālā dienesta direktore Iveta Bartkeviča iepriekš tikusies ar Sarkanā krusta Liepājas komitejas izpilddirektori Ievu Brakši, lai pārrunātu sadarbības iespējas, sniedzot palīdzību un atbalstu Liepājas trūcīgajiem iedzīvotājiem. Viens no aktuālākajiem bija jautājums par Eiropas Savienības piešķirto pārtikas paku ērtāku saņemšanu.

Līdz šim pārtikas pakas varēja saņemt vairākās pilsētas vietās, kuras Sarkanajam krustam piedāvāja izmantot Sociālais dienests, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Pārtikas pakas joprojām iespējams saņemt Veco ļaužu dzīvojamā mājā Ganību ielā 135/141 (trešdienās no 10 līdz 15) un Sociālā dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11 ( katra mēneša pirmajā ceturtdienā no 13 līdz 15).

Katra trūcīgā un maznodrošinātā persona līdz gada beigām var saņemt vienu pārtikas paku mēnesī, uzrādot šo statusu apliecinošu dokumentu. Tie iedzīvotāji, kuri nebūs savas pārtikas pakas izņēmuši augustā, to varēs izdarīt arī septembrī, informē I.Brakše.