Ņemot vērā Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” grozījumus, kas paredz, ka no 2021.gada 15.novembra klātienē mācās 1.-12.klašu izglītojamie, vienlaicīgi izvērtējot saslimstības rādītājus Liepājas valstspilsētā, kur 14 dienu kumulatīvā saslimstība ar "Covid-19" (1748) pārsniedz vidējo valsts kumulatīvo saslimstības rādītāju (1458,4), kā arī uzklausot Liepājas vispārizglītojošo skolu direktoru izteikto nepieciešamību pielāgot mācību procesa norisi un organizāciju spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem epidemioloģiskās drošības aspektā, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, sadarbībā ar pašvaldību lēma mācību procesu organizēt sekojoši:

•No 15.11.2021. līdz 17.11.2021 klātienē mācības atsāk 1.-6. klašu skolēni, savukārt 7.-12. klašu skolēni mācās attālināti. Savukārt no 22.11.2021. mācību process visās klašu grupās notiek klātienē, tai skaitā 7.-12. klasēm, ievērojot, ka izglītības iestāde var mācību procesu rotācijas kārtībā īstenot attālināti ne vairāk kā piecas darba dienas mēnesī.


•Lai skolēni droši varētu atgriezties skolā, testēšana 4.-6. klasēm notiks 12. un 13. novembrī un 1.-12. klasēm attiecīgi 15. un 16.novembrī.


•Joprojām svarīgi un aktuāli ievērot visus drošības noteikumus, lai ierobežotu vīrusa izplatību – sejas masku lietošana, distancēšanās un personīgās higiēnas ievērošana, savlaicīga informēšana un nedošanās uz izglītības iestādi, ja vērojamas jebkādas saslimšanas pazīmes.