19.martā Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi vadlīnijas attālināta mācību procesa īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" krīzes situācijā, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde savu turpmāko darbu iestādēs plāno realizēt saskaņā ar vadlīnijās noteikto, informē Liepājas mēra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Daiga Kļaviņa.

Šī brīža risinājums paredz, ka skolu administrācija turpina koordinēt konkrētās skolas darbību, nepieciešamības gadījumā sniedz arī atbalstu skolotājiem, vecākiem un skolēniem. Kā galvenais skolēnu saziņas līdzeklis tiks izmantots telefons vai citas viedierīces, savukārt tiem skolēniem, kuriem šobrīd nav iespēja pieslēgties uzdevumu risināšanai attālināti – mācību materiāls tiks nodrošināts papīra formātā. Informācija par drukāto materiālu pieejamību vecākiem un skolēniem tiks nodota ar e-klases starpniecību vai citiem saziņas līdzekļiem.

Lielākā daļa Liepājas pilsētas izglītības iestādes ir pārstrukturējušas mācību plānojumu – veidojot bloku apmācības pa dienām. Izglītības iestādes paredz izstrādāt mācību plānu katrai nedēļai, bet jaunākajiem skolēniem mācību plāns tiks sagatavots katrai dienai – ņemot vērā mācību efektivitāti un nepieciešamību veikt uzlabojumus.

Informācija par turpmāko mācību procesu un kārtību vecākiem un skolēniem tiek izsūtīta jau no 19.marta. Savstarpējai saziņas apmaiņai katra skola plāno izmantot jau iepriekš adaptētus komunikāciju kanālus, piemēram, platformu www.e-klase.lv, aplikāciju WhatsApp, sociālos tīklus, Skype u.c. Līdzīgi arī ar mācību satura nodrošināšanu – katra skola un skolotāja izvēlas tās darba platformas, kas  pārsvarā tikušas izmantotas darbam iepriekš, piemēram, uzdevumi.lv, zvaigzne.maconis.lv, soma.lv. u.c.

Lai apzinātos darbības plānojuma efektivitāti, katru nedēļu, vai pēc nepieciešamības biežāk, tas tiks vērtēts – ar mērķi meklēt risinājumus vai uzlabojumus, ja tādi būs nepieciešami.

Attālinātā mācību procesa nodrošināšanai tika apkopota informācija par pedagogiem un skolēniem pieejamo tehnoloģisko resursu un interneta pieejamību. Informācija liecina, ka atsevišķiem pedagogiem un skolēniem šobrīd nav pieejamas viedierīces vai internets mācību procesa nodrošināšanai – taču pašvaldības ietvaros jau tiek meklēti risinājumi, lai visas iesaistītās puses veiksmīgi varētu uzsākt attālinātā mācību procesa realizēšanu pēc iespējas ātrāk un kvalitatīvāk.

Izglītības pārvalde vērš uzmanību, ka nozīmīga loma veiksmīga attālinātā mācību procesa nodrošināšanā būs vecākiem, tāpēc vecāki tiek aicināti būt saprotoši esošajā situācijā un pēc iespējas vairāk iesaistīties mācību procesa norisē.