Izdarot grozījumu Liepājas domes saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā", lai atbalstītu Liepājā deklarēto ārstniecības iestāžu darbiniekus par darbu sarežģītajos "Covid-19" apstākļos, laika posmā no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 11. janvārim Liepājas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā šīm personām tika noteikti braukšanas maksas atvieglojumi 100 % apmērā Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā.


Ņemot vērā, ka Ministru kabinets ir pagarinājis valstī izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 2022. gada 28. februārim, un, lai nodrošinātu arī turpmāku atbalstu iepriekš minētajai personu grupai, deputāti otrdien, 11. janvārī, pieņēma lēmumu veikt attiecīgu grozījumu saistošajos noteikumos.


Lēmums paredz pagarināt Liepājā esošo ārstniecības iestāžu darbiniekiem par darbu sarežģītajos "Covid-19" apstākļos iespēju saņemt atvieglojumus 100% apmērā Liepājas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ārkārtējās situācijas laikā līdz 2022. gada 28. februārim.


Sabiedriskā transporta pakalpojuma likuma 14. panta trešā daļa paredz pašvaldības tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā.


Līdz 2022. gada 11. janvārim saistošo noteikumu 6.2 punktā noteiktos atvieglojumus bija saņēmuši 503 ārstniecības iestāžu darbinieki, kuri nodarbināti Liepājas reģionālajā slimnīcā, Piejūras slimnīcā, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, ģimenes


Pagarinot atvieglojumu piešķiršanas termiņu līdz 28.februārim, nepieciešami finanšu līdzekļi aptuveni 26 000 eiro apmērā.