Noslēdzoties NVO projektu līdzfinansēšanas konkursiem, projektu izvērtēšanas komisija lēmusi līdzfinansējumu 97 tūkstošu eiro apmērā piešķirt 27 nevalstiskajām organizācijām.

NVO projektu līdzfinansēšanas konkursam tika iesniegts 31 projekta pieteikums, līdzfinansējums piešķirts 23 projektu īstenošanai, informē Liepājas pašvaldība.

Šogad konkursa rezultāti parādīja, ka biedrību aktivitāšu piedāvājums ir ļoti plašs. Biedrības turpinās strādāt ar bērniem un jauniešiem no sociālā riska grupām, māmiņas tiks izglītotas par mazuļa aprūpi, uzlabota psiholoģiskā vide pirmsskolas izglītības iestādēs, strādājot gan ar pedagogiem, gan vecākiem, notiks dažādi pulciņi un radošās darbnīcas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Nacionālās biedrības iepazīstinās ar dažādu valstu kultūru un pētīs vēsturiskās vietas Liepājā, savukārt sporta biedrības strādās ar  bērniem ar īpašām vajadzībām  un riska grupas jauniešiem, kā arī uzlabos tautas sporta piedāvājumu Liepājā. 

Atbalstītie projekti:
• Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālā nodaļa – Roku rokā kopā varam! – 895 EUR;
• Liepājas pensionāru biedrība – Līdzfinansējums vokālā ansambļa ''Kurzemīte" tērpu iegādei – 849 EUR;
• KGB (Karostas Glābšanas biedrība) – Karostas festivāls Brīvības cīņu simtgadei – 2089 EUR;
• Liepājas slimnīcas atbalsta biedrība – Lieliskais četrinieks – dakteru sapņu komanda Liepājas bērniem – 600 EUR;
• Liepājas Diabēta biedrība – Veiksmīgs pašmenedžments – cukura diabēta ārstēšanas pamats – 1500 EUR;
• Biedrība "Velo Redele" – Liepājas velo vasara 2019 – 700 EUR;
• Biedrība "Optimistu klubs" – Zirgs piebrauc klāt – 750 EUR;
• Biedrība "Atvars" – Airē un baudi! – 2000 EUR;
• Biedrība "Baltkrievu kopiena "Mara""– Baltkrievija – Latvija, pretī viens otram 6 – 2450 EUR
• Liepājas Vācu biedrība – Baltvāciešu mantojuma vasara – 600 EUR;
• Biedrība "Dzintartaka" – Kustību un kustēšanās prieks – 200 EUR;
• Biedrība "Multinacionālais kultūras centrs "Unisons"" – Lai skan senie instrumenti – 700 EUR;
• Biedrība "Debašu centrs" – Debates Liepājā 2019 – 1674 EUR;
• Bērnu un ģimeņu atbalsta biedrība "Miera Osta" – Māmiņ, vai tu mani mīli? – 1000 EUR;
• Biedrība "Old School Skateboard Guys In Liepaja" – Skeitborda slaloma nodarbības vasarā jauniešiem  ar īpašām vajadzībām – 1300 EUR;
• Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi" – Here we go again (Te nu mēs atkal esam) – 2500 EUR;
• Liepājas poļu biedrība VANDA – Poļu kultūras dienas Liepājā – 1000 EUR;
• Biedrība "VeloRonis" – Ziemas peldēšanas kustības veicināšana Liepājā – 2300 EUR;
• Biedrība "NABBA" – Fiziskās aktivitātes kā palīglīdzeklis sociālo problēmgrupu jauniešu integrēšanai mūsdienu sabiedrībā – 550 EUR;
• Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība "Dēkla" – Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrības "Dēkla" 30 gadu jubilejas salidojums "Nāc un tusē Liepājas pusē!" – 650 EUR;
• Nodibinājums "Labdarības Fonds Labāka Dzīve" – Komanda nevis Kolektīvs – 493 EUR;
• Biedrība „Radošais psiholoģijas centrs "Ģimenei" – Laimīgi bērni, drošiem vecākiem – 1500 EUR;
• Biedrība "KBI Biznesa HUB" – Digitālo prasmju pilnveide Liepājas pilsētas iedzīvotājiem – Iņ un Jaņ internetā! – 700 EUR.

Savukārt sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursā tika iesniegti 4 projektu pieteikumi, kas visi saņēma pašvaldības līdzfinansējumu savu mērķprogrammu īstenošanai.

Atbalstītie projekti:
• Biedrība "House of Hope" – sociālo problēmu risināšanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai, sociāli atbildīgas un izglītotas sabiedrības izveides veicināšanai. Aktivitātēs plānots iesaistīt 80 patstāvīgus dalībniekus, bet kopumā maksimāli var piedalīties līdz 250 personām – 12 000 EUR;

• Liepājas Diakonija centrs – veicināt integrāciju sabiedrībā cilvēkiem ar garīgiem un funkcionāliem traucējumiem un mazināt sociālo diskrimināciju, piedāvājot savas telpas un resursus šo cilvēku dienas centram – veicināt integrāciju sabiedrībā cilvēkiem ar garīgiem un funkcionāliem traucējumiem un mazināt sociālo diskrimināciju, piedāvājot savas telpas un resursus šo cilvēku dienas centram – 4500 EUR;

• Nodibinājums "Fonds AGAPE" – to cilvēku resocilizācijai, kuri dažādu iemeslu dēļ ir degradējušies un zaudējuši spēju normāli dzīvot. Projekta mērķis ir ne tikai uz laiku uzlabot šo cilvēku dzīves kvalitāti, bet palīdzēt atkal kļūt par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem, formulēt savu pilsoņa pozīciju un atbildību. Tam ir paredzētas programmas, kuras sagatavo projekta dalībniekus fiziski, psiholoģiski, informatīvi un profesionāli lai sāktu jaunu dzīvi – 8500 EUR;

• Liepājas Neredzīgo biedrība – projekts stiprinās biedrībā jau notiekošo un no jauna plānoto aktivitāšu ilgtspēju. Tiks turpināta Dienas centra darbību, subsidēto darba vietu un transporta pakalpojumu nodrošināšana, Starptautiskās Baltā spieķa dienas pasākumu organizēšana nedēļas garumā, sociālās iekļaušanas kursa "Dzīves skola"  nodarbību cikla attīstīšana, uc. – 45 000 EUR.

Katra organizācija tiks informēta par komisijas pieņemto lēmumu un līguma slēgšanas laiku.