Liepājas dome izsludinājusi nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas konkursu, kurā aicinātas piedalīties visas Liepājas NVO.

Konkursa pieejamais līdzfinansējums šajā gadā ir 11 700 LVL. Projektus var iesniegt līdz 15.marta pulksten 17 Liepājas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6.

21.februāra Liepājas domes sēdē deputāti apstiprināja konkursa prioritātes. Šogad par prioritātēm noteikti projekti, kuros tiek īstenotas idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus liepājniekus, kā arī projekti, kuros tiek īstenotas pilsoniskās sabiedrības aktivitātes un kuri ir cita lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei).
 
Eksperte NVO un sabiedrības integrācijas lietās Brigita Dreiže atzīmē, ka 2012. gadā četras organizācijas lūdza līdzfinansējumu kāda lielāka projekta īstenošanai. Projekti, kas ir cita lielāka projekta sastāvdaļa, arī pagājušajā gadā bija viena no konkursa prioritātēm. "Nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu, organizācijām izdevās iegūt finansējumu no citiem fondiem LVL 15 107 apmērā. Tieši tādēļ šī noteiktā prioritāte ir būtiska un atbalstāma,” uzsver B. Dreiže.

2012. gadā tika īstenoti 30 projekti dažādās jomās. Sociālā aizsardzība pārstāvēta 16 projektos, integrācija – 11 projektos, kultūra – 7 projektos, bērni un jaunieši – 7 projektos, veselības veicināšana – 5 projektos, vēstures mantojums – 2 projektos, izglītība – 1 projektā un sports – 1 projektā.

Pērn organizācijas īstenojušas projektus par kopējo summu LVL 35 648, no kuras 33% ir pašvaldības līdzfinansējums, bet 67% organizāciju piesaistītais finansējums. Pašvaldības līdzfinansēto projektu aktivitātēs iesaistīti, kā arī netiešie ieguvēji ir 15 769 liepājnieki.

Pašvaldība projektu konkursu organizē no 2003.gada. Šogad tas notiks jau 11. reizi, informē domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.