Piektdien,  24.aprīlī, Liepājas Kultūras pārvaldē (KP) viesosies Kultūras Ministrijas Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komiteja, informē KP projektu vadītāja Agita Auza.

Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komitejas koordinatore Jolanta Borīte uzsver, ka šīs dienas mērķis ir vēstures izzināšana, tikšanās ar Liepājas domes vadību, jauniešiem, pedagogiem, aktīviem radošiem civēkiem, lai apzinātu un apkopotu bērnu un jauniešu idejas, intereses un vēlmes Simtgades svētku gaidīšanas kontekstā un popularizētu, izplatītu un skaidrotu Simtgades darba grupas idejas, plānus.  

Rīcības komitejai plānota tikšanās ar Liepājas pilsētas priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilni Vitkovski. Jauniešiem būs iespēja iepazīties ar Liepājas skaistākajām vietām un viesoties Liepājas muzejā. Darba dienas noslēgumā paredzēta vizīte Jauniešu mājā. Liepājas Kultūras pārvaldes Starptautisko sakaru un kultūrpolitikas projektu vadītājs Atis Egliņš-Eglītis uzstāsies ar prezentāciju “Radošās Liepājas stāsts Latvijas 100”, koncertuzveduma "Es esmu Liepāja" producente Maija Kalniņa iedvesmos jauniešus ar stāstu “Es esmu Liepāja”, biedrības “NEXT” vadītājs Vilis Brūveris prezentēs “TUESI.LV” stāstu. Noslēgumā rīcības komitejai būs iespēja tikties ar Liepājas jauniešiem – skolēniem, studentiem, jaunsargiem, nacionālo minoritāšu pārstāvjiem.

Informācijai: 2015.gada februārī darbu uzsāka Latvijas Republikas simtgades jauniešu rīcības komiteja. Tā izveidota ar mērķi veicināt jauniešu aktīvu iesaisti, plānojot un īstenojot Latvijas simtgades svētku programmu, kā arī veicināt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un svētku rīkošanā. Tajā darbojas 20 jaunieši.