Ekspertu komisija izskatīja pieteikumus uz šā gada balvu zinātnē, kuru pasniegs valsts svētku sarīkojumā 18. novembrī.

Izskatot piecus pieteikumus, ekspertu komisija nolēmu balvas fondu Ls 1500 sadalīt trīs vienādās daļās un piešķirt trīs atsevišķās nominācijās.

Balva nominācijā "Par mūža ieguldījumu zinātnē” piešķirta Dr.habil.philol. Benitai Laumanei; nominācijā "Gada pētniecības aktivitātes” – Dr.math. Šarifam Guseinovam un nominācijā "Jaunā zinātnieka balva” – Dr.philol. Lienei Markus-Narvilai.

B. Laumane ir viena no izcilākajām valodniecēm Latvijā un Baltijā dialektoloģijas nozarē, piecu monogrāfiju autore. Zinātnieces izpētes laukā ir jautājumi, kas saistīti ar latviešu valodas īpatnībām Kurzemes kultūrvēsturiskajā novadā, ar piekrastes ļaužu leksiku un kursismiem, kā arī valodu kontaktiem. Benita Laumane balvai bija izvirzījis Liepājas Universitātes (LiepU) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI).

Savukārt Šarifa Guseinova 40 starptautiskās publikācijas viena gada laikā ir apliecinājums nozīmīgiem starptautiskiem pētījumiem, kuru dēļ LiepU, kā arī Liepājas vārds ir zināms visos kontinentos. Šarifa Guseinova kandidatūru uz balvu bija izvirzījis LiepU Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūts.

Ekspertu komisija augstu novērtēja arī Lienes Markus-Narvilas daudzpusīgās aktivitātes zinātniski pētnieciskajā, kultūrizglītojošajā un organizatoriskajā darbā.

2011. gadā viņa ar referātiem piedalījusies starptautiskās zinātniskās konferencēs Viļņā, Rīgā, Pēterburgā, veiksmīgi organizējusi un vadīja Kurzemes humanitārā institūta pētniecisko ekspedīciju un aktīvi darbojusies pētniecības rezultātu popularizēšanā reģionā. Liene Markus-Narvilas kandidatūru jaunā zinātnieka balvai bija izvirzījis LiepU KHI.

Saskaņā ar sadarbības līgumu starp Liepājas pilsētas Domi un LiepU, turpmāk ik gadus no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks piešķirta Liepājas pilsētas Gada balvu zinātnē. Balvas fonds ir Ls 1500 (viens tūkstotis pieci simti latu) pēc nodokļu nomaksas un to iespējams piešķirt gan vienam zinātniekam vienā no nominācijā vai arī sadalīt un piešķir pa daļām.

Gada balva ir nodibināta, lai atbalstītu starptautiski atzītu pētījumu izstrādi un publicitāti visās LiepU pētniecības jomās; lai sekmētu Liepājai un Latvijai aktuālu jautājumu inovatīvus risinājumus; lai veicinātu jaunu zinātnieku piesaisti pētniecībai un viņu profesionālu izaugsmi, kā arī lai sekmētu inteliģences un zinātnieku piesaisti Liepājai.

Liepājas pilsētas Gada balvas zinātnē nolikums ir apstiprināts ar Liepājas pilsētas Domes 2011. gada 4. augusta lēmumu Nr. 264 un Liepājas Universitātes Senāta sēdes 2011. gada 31. augusta lēmumu Nr. 2011/68.

UZZIŅAI
Ekspertu komisija Liepājas Gada balvas zinātnē pretendentu izvērtēšanai:
Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde (priekšsēdētāja);
IZM Augstākās izglītības departamenta direktore Gita Rēvalde;
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Kristīne Niedre,;
Liepājas pilsētas Domes Attīstības pārvaldes vadītājs Vilnis Vitkovskis;
LiepU rektors, Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūta direktors profesors Dr.math. Jānis Rimšāns;
LiepU profesors, Kurzemes Humanitārā institūta direktors Dr.philol. Edgars Lāms;
LiepU profesore, Izglītības zinātņu institūta vadošā pētniece Dr.paed. Alīda Samuseviča.

Aigars Štāls, sabiedrisko attiecību speciālists