Noslēdzies biedrības “Mākslas kabatas” projekts „Radošo nodarbību cikls „Teikas un pasakas – interesantā vēsture mūsdienu skaņās””.

Projekta laikā no 2013.gada 1.augusta līdz 2014.gada 30.aprīlim paveiktais mazinās riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālo atstumtību, veidojot kopības un piederības izjūtu sabiedrībai, kā arī stiprinot pilsonisko sabiedrību.

Projektā piedalījās 30 bērni un jaunieši no daudzbērnu ģimenēm, nepilnām un trūcīgām ģimenēm, Liepājas bērnu nama bērni, Sociālā aprūpes centra „Kurzeme” bērni ar īpašām vajadzībām, Liepājas domes sociālā centra uzmanības lokā esoši bērni ar uzvedības traucējumiem, grūtībām mācībās un tml.

Projekta laikā bērni un jaunieši apmeklēja dažādas radošās nodarbības, un guva jaunas praktiskās iemaņas un zināšanas, attīstīja radošās spējas, saskarsmes prasmi, komunikāciju.

Apmeklējot nodarbības projekta dalībnieki guvuši ieskatu scenārija tapšanas procesā, apguvuši skatuves kustību un aktiermākslas pamatelementus, ieguvuši zināšanas par vēsturiskā mantojuma savienošanu ar mūsdienu modernajām mākslām, apguvuši scenogrāfijas pamatus, guvuši praktiskas iemaņas informāciju tehnoloģijās, kā arī bērnos ir veidota izpratne par to, kā top dekorācijas un noformējums teātra izrādēm.

Sasniegtie rezultāti rāda, ka projektā izvēlētās metodes – ar radošu pieeju un aktivitātēm, kā arī ar pasaku psiholoģijas palīdzību veicināt sociālās atstumtības mazināšanu – ir bijušas atbilstošas mērķauditorijas vajadzībām un interesēm.

Noslēgumā iestudēts pasaku uzvedums “Ceļojums pa pasaku zemi”, kurš tika parādīts Liepājas skolu audzēkņiem un VSAC “Kurzeme” Liepājas filiāles bērniem.

Projekta laikā bērni un jaunieši devās divās pētnieciskās ekskursijās pa Kurzemes muižām, pilīm un pilskalniem. Pirms ekskursijas konsultācijas par kādreizējām koka pilīm sniedza vēsturnieks Jānis Urtāns. Ekskursijas laikā tika apskatītas dažādos laikos tapušās: Grobiņas Livonijas ordeņa pilsdrupas un Skābarža pilskalns iepretīm, Skrundas muiža un pilskalns, Siekstātes muiža, Kazdangas pils un Alokstes pilskalns, Aizputes Livonijas ordeņa pilsdrupas un Misiņkalna pilskalns, Īvandes muiža, Ventspils Livonijas ordeņa pils, Alsungas Livonijas ordeņa pils, Ēdoles viduslaiku pils un Dižgabalkalna pilskalns. Ekskursijas laikā gūtie iespaidi tika izmantoti bērnu pašu sacerētajās pasakās, no kurām tika veidots pasaku uzveduma scenārijs.

Projekta norises laikā biedrības biedri apmeklēja apmācības psiholoģijas centrā „Ģimenei”. Apmācības bija paredzētas, lai labāk izprastu sociālā riska grupu jauniešu psiholoģiju, spētu pareizi reaģēt neparedzētās situācijās, spētu sniegt atbalstu bērnu un jauniešu problēmu risināšanā.

Projektā iesaistītie pieaugušie iegūtās zināšanas par pasaku dziedinošo spēku darbā ar sociālā riska pusaudžiem un jauniešiem varēs izmantot tālākajā darbā ar šo mērķgrupu, gan strādājot savu pamatdarbu, gan citos šāda veida projektos.

Bērni, kuri piedalījās projektā, bija ar dažādām attīstības pakāpēm un izgājuši vai šobrīd atrodas kādā no krīzes situācijām. Radot savas pasakas, viņi risināja šā brīža aktuālos jautājumus, mācījās cīnīties ar sociālo bezpalīdzību, savstarpēji sadarbojoties, mācījās atrast izeju no sociālās bezpalīdzības situācijām.

Projekta ieviešana veicināja savstarpēju sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm (VSAC “Kurzeme”, Liepājas domes sociālo dienestu, Liepājas domes NVO nodaļu), izglītības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām.

Projektu finansiāli atbalstīja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada perioda programmas „NVO fonda“ apakšprogrammas „NVO projektu programma” un Liepājas dome.