Valsts 1. ģimnāzijas zālē ar jautru, atraktīvu un muzikāli krāsainu salidojumu noslēdzies Liepājas draudzīgāko 7. klašu visu gadu ilgušais konkurss, kurš notiek jau piekto reizi pēc kārtas.

Klases kopīgi ar saviem audzinātājiem piedalījās dažādos asprātīgos konkursos un veiklības aktivitātēs, kur tika vērtēts draudzīgums, saliedētība, attieksme vienam pret otru, informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Mācību gada sākumā konkursam "Draudzīgākā klase" bija pieteikušās deviņas klases, līdz finālam nokļuva astoņas. Līdz šim visdraudzīgākās klases bija Raiņa 6. vidusskolā, kuras trīs gadus pēc kārtas bija konkursa uzvarētājas. Šogad stafeti pārņēma Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolas divas 7. klases, iegūstot visaugstāko punktu skaitu.

Konkursa dalībniekus un uzvarētājus ar draudzības "Oskariem", Atzinības rakstiem un piemiņas veltēm sveica Domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis, uzsverot vērtīgo pieredzi, ko skolēni gūst šajā konkursā. "Draudzīga klase ir sinonīms vārdam komanda – laba komanda ir panākumu pamatā, jo dabā pat skudras komandā tiek galā ar pilnīgi visu", teica Vitkovskis.

Galvenā balva ir kopīga klases vienas dienas ekskursija, kuru šogad saņēma DALP 7.a klase ar audzinātāju Gitu Zommeri. Otrs augstākais punktu skaits bija DALP 5. vidusskolas 7. c klasei ar audzinātāju Kitiju Pinkovsku, balvā saņemot "Ekskursiju ar šova elementiem" Karostas cietumā.  Pārsteiguma balvas – ielūgumu uz Karostas cietumu un zinātkāres centru "" Zinoo" saņēma arī Liepājas 12. vidusskolas 7.b klase un Raiņa 6. vidusskolas 7.a klase.

Konkursa dalībniekus sveica Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas koru kara uzvarētāji 11. c klase ar Mārtiņa Freimaņa dziesmu "Tu esi mans draugs". Uzstājās arī Bērnu un jaunatnes centra HIP HOP dejotāji un studijas "Ŗotaļa" dejotāji, Liepājas Jauniešu mājas mūziķi ar ritmisku priekšnesumu.
Konkursu "Draudzīgākā klase" vispārizglītojošo skolu 7. klasēm Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde rīko jau piekto gadu, pirmā konkursa dalībnieki šogad jau beigs 12. klasi. Konkursa gaitā visa mācību gada garumā 7. klasēm kopīgi jāiesaistās dažādās skolas un pilsētas aktivitātēs, piedaloties konkursa uzdevumu plānošanā un norisē. Konkursā valda olimpiskais princips, jo galvenais ir piedalīšanās un kopā būšana. Tā ir  iespēja klases kolektīvam demonstrēt saliedētību un draudzīgo attieksmi, izcelt labās īpašības šajā pusaudžu vecumā: draudzību, vienotību, sirsnību, atsaucību.

Decembrī draudzīgākās klases piedalījās labdarības pasākumos, sarīkojot arī izstādi tirdzniecības namā "Kurzeme". Skolēniem un klašu audzinātājiem sadarbībā ar Novada fondu notika apmācība "Labdarības skolā".

Otrajā mācību pusgadā Draudzīgākai klasei bija jāsarīko tematisks klases vakars par tēmu  "Mēs esam un būsim tie labākie un draudzīgākie!" vai "Draudzīgākās klases sveicieni Liepājai dzimšanas dienā!". Aprīlī draudzīgākās klases, tāpat kā iepriekšējos gados, piedalījās pavasara talkā.

Konkursa gaitā tika ņemta vērā arī klases audzinātāja iesaistīšanās Valsts Bērnu Tiesību Aizsardzības Inspekcijas organizētajā konkursā par draudzīgas un cieņas pilnas vides veicināšanu klasē. Šo izdevību veiksmīgi izmantoja divas klases audzinātājas – DALP 5. vidusskolas 7.a klases audzinātāja Gita Zommere, kuras klases stundas apraksts tika atzīts par labāko 5.–9. klašu grupā. Arī otrā DALP 5. vidusskolas klases audzinātāja Kitija Pinkovska par savu klases stundu saņēma Atzinības rakstu.