Kopiena "Impact Hub Liepāja" aicina nevalstiskās organizācijas no visas Latvijas, īpaši Liepājas un Dienvidkurzemes novada pieteikties bezmaksas trīs mēnešu nevalstisko organizāciju Izaugsmes inkubatora programmai, informē biedrības "Impact Hub" sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītāja Daira Bērtule.

Programmas mērķis ir nevalstisko organizāciju vadītāju un veidotāju prasmju pilnveidošana un ambīciju kāpināšana gan biedru un sadarbības partneru piesaistes procesos, gan finansiālo resursu apguvē. Interesenti aicināti pieteikties līdz 6. aprīlim, aizpildot pieteikuma anketu šeit: https://forms.gle/XKJRRZcH6athuXJs8

Izaugsmes inkubatora programmas mērķgrupa ir uz izaugsmi un pašattīstību vērsti jebkādas nozares nevalstisko organizāciju vadītāji, līderi un dibinātāji no Latvijas, īpaši Liepājas un Dienvidkurzemes novada. Programmā tiks uzņemtas kopskaitā 10 nevalstiskās organizācijas, no katras piedaloties 1–3 pārstāvjiem. Nevalstisko organizāciju Izaugsmes inkubatora programmas dalībnieki tiks izvēlēti balstoties uz aizpildīto anketu, kurā tiks vērtēta motivācija dalībai programmā, organizācijas sasniedzamo mērķu ambīciju pakāpe, kā arī vēlme sadarboties. Dalība inkubatora programmā ir bez maksas.

"Liepājā vien ir reģistrētas vairāk kā 1100 nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv ļoti dažādas nozares un starpnozares kā sports un kultūra, uzņēmējdarbība, sociālie pakalpojumi, nekustamo īpašumu apsaimniekošana un infrastruktūra, reliģija, vide un klimats, atbalsts dažāda vecuma iedzīvotāju grupām u.c. Jāsaprot, ka nevalstisko organizāciju sektoram ir milzīga ietekme, nodrošinot ne tikai darba vietas, pievienoto vērtību videi un sabiedrībai, bet arī finanšu apgrozījumu tirgū un investīciju piesaisti konkrētam reģionam. Ar nevalstisko organizāciju Izaugsmes inkubatora programmu mēs vēlamies stiprināt gan esošās nevalstiskās organizācijas, gan atbalstīt jaunu veidošanos un attīstību," uzsver biedrības "Impact Hub" valdes locekle Zane Feldmane.

Izaugsmes inkubatora programma plānota trīs mēnešu garumā, sadalot to sešos moduļos jeb tēmās. Katra moduļa atskaites punkti ir tikšanās ar moduļa vadītāju gan tēmas praktisko aspektu izklāstā, gan diskusijās par attiecīgā temata niansēm. Svarīgi, ka katra moduļa laikā notiek dalībnieku pastāvīgais darbs trenera uzraudzībā, tādējādi nodrošinot praktisku ieguvumu nevalstisko organizāciju finansiālās kapacitātes paaugstināšanā. Cikla noslēgumā dalībnieki prezentēs savu attīstību un rezultatīvos rādītājus.

"Saskaņā ar "Latvijas pilsoniskās alianses" publicētajiem datiem no reģistrētajām un aktīvajām nevalstiskajām organizācijām, tikai aptuveni 50% ir finansiāli aktīvas. Diemžēl Kurzemes reģionā un Liepājā situācija nevalstisko organizāciju sektorā ir vājāka kā vidēji valstī, kas apliecina nepieciešamību veicināt nevalstisko organizāciju izaugsmi, piesaistot biedru, starptautisko programmu un saimnieciskās darbības finansējumu. Izaugsmes inkubatora programmas dalībnieki programmas ietvaros varēs ne tikai izstrādāt vai uzlabot organizācijas stratēģiju un mērķus, radīt starptautisko sadarbību un publicitātes plānu un veidot organizācijas resursu karti, bet arī strādāt pie ieņēmumu plāna izveides un tādu resursu kā cilvēki, telpas, materiāli, finanses apzināšanas un piesaistes," stāsta biedrības "Impact Hub" valdes priekšsēdētājs Salvis Roga.

Nevalstisko organizāciju līderi, vadītāji un valdes locekļi aicināti pieteikties līdz 6.aprīlim, aizpildot pieteikuma anketu šeit: forms.gle/XKJRRZcH6athuXJs8

Nevalstisko organizāciju Izaugsmes inkubatora programmu īsteno biedrība "Impact Hub" sadarbībā ar biedrību "NEXT", uzņēmumu "Kurzemes Biznesa inkubators" un biedrību "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera".