Pašā vasaras pilnbriedā pa Mūžības ceļu aizgājusi Liepājas Bērnu teātra režisore Vita Pētersone (23.02.1940.– 30.06.2022.) – cilvēks, kas savu mūžu veltījusi izglītībai un kultūrai, portālu irliepaja.lv informēja Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs.


Atvadīšanās no Vitas Pētersones paredzēta otrdien, 5.jūlijā, pulksten 16 Sv.Annas baznīcā, aizgājēju apbedīs Liepājas Vecajos kapos.

Vita Pētersone (Čimure) dzimusi Jēkabpils rajona Ābeļu ciemā mājsaimnieces Emīlijas Birškus-Telešas un ārsta Pētera Čimura ģimenē. Kara laika bēgļu gaitas ģimeni atvedušas uz Kurzemi.


Pēc Liepājas Raiņa 6. vidusskolas absolvēšanas, Rīgas Kultūras darbinieku tehnikumā apgūta kultūras un izglītības darbinieka specialitāte, bet Latvijas Valsts konservatorijas Teātra fakultātē neklātienē iegūta kultūras darbinieka un dramatiskā kolektīva režisora kvalifikācija.


No 1960. gada V.Pētersone strādājusi dažādās kultūras iestādēs Kurzemē, bet 1965.gadā pārcēlusies atpakaļ uz Liepāju, kur strādājusi Liepājas pilsētas kultūras namā kā direktore, Liepājas Tautas teātrī kā režisore, bijusi režisore arī Dzelzceļnieku kluba dramatiskajam kolektīvam. V.Pētersonei bija tuvs darbs ar bērniem – daudzus gadus viņa bijusi direktora vietniece audzināšanas jautājumos, skolēnu dramatiskās kopas vadītāja un kristīgās mācības skolotāja Centra sākumskolā. Vairāk nekā 50 gadi veltīti Liepājas Bērnu teātrim, kuru pati izveidoja un vadīja līdz pat šim brīdim ar apbrīnojamu enerģiju, neizsīkstošu mīlestību pret savu profesiju, bērniem un skatuves mākslu. Liepājas Bērnu teātris izglītojis un uzaudzinājis vairākas liepājnieku paaudzes, attīstot viņu izpratni par teātra mākslu un pilnveidojot jauno cilvēku personības – tas bija režisores mūža darbs. "Laime, ka viss, ko es daru, ir mans sirdsdarbs", tā teica Vita Pētersone.

2009. gadā liepājnieki režisores devumu novērtēja ar titula "Gada liepājnieks" īpašo nomināciju par ieguldījumu bērnu teātra mākslas attīstībā Liepājā, teātra mīlestību ieaudzinot vairākām liepājnieku paaudzēm, bet par ieguldījumu Liepājas bērnu un jauniešu izglītībā, estētiskajā audzināšanā un amatieru teātra mākslas popularizēšanā daudzu gadu garumā – iegūts  tituls "Gada Liepājnieks 2019".


Ar maijā izrādīto Bērnu teātra iestudējumu H. Paukšs "Raganas trīs noslēpumi" noslēdzies vēl ieceru pilnais režisores bagātais radošais mūžs.

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra kolēģi: "Skumjās atvadāmies no sirsnīgas, enerģiskas un radošas kolēģes. Vienmēr paturēsim prātā Vitas Pētersones vēlējumu, kas izskan arī pēdējā iestudētajā izrādē: "Nekad nenolaist astes!", ko viņa pati pierādījusi ar savu dzīvi un darbu.


Izsakām dziļu līdzjūtību ģimenei un ikvienam, kura dzīvē Vitai Pētersonei bijusi nozīmīga loma.

Līdzjūtību tuviniekiem izsaka arī portāls irliepaja.lv.